noinfopublicIntenția paginii web www.colonita.eu de a vărsa lumină asupra activității Administrației Publice Locale din satul Colonița se transformă în serial mexican. Acest lucru este dovedit de răspunsurile oferite de către primarul localității Zaporojan Angela.

Conform articolului 29 a Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, primarul asigură executarea deciziilor consiliului local.

În vara anului curent, în adresa primarului satului Colonița, Zaporojan Angela, au fost adresate câteva scrisori de solicitare de informații privind executarea unor decizii ale Consiliului Sătesc Colonița, decizii care vizau interesul public și executorul direct al cărora era numit primarul localității. Merge vorba despre executarea unor decizii de interes public cum ar fi înregistrarea terenurilor proprietate publică APL, vânzarea cumpărarea de terenuri și bunuri, modificări ale bugetului local, achiziții publice,…

În răspunsurile oferite se menționează orice, doar că se „uită” a anexa informațiile solicitate. Se face trimitere la tot felul de legi, se explică procedura de solicitare de informații, suntem informați despre existența paginii web a primăriei Colonița (care de facto nu exista!), suntem invitați în sediul primăriei pentru a lua cunoștință cu alte documente solicitate.

După o perioadă de timp am expediat solicitări repetate a acelorași informații. Răspunsurile au fost în aceiași manieră dar cu „completări”. Suntem învinuiți că am fi încălcat careva termeni, și că solicitările de informații sunt … ireale și nefondate.

Amintim că în promisiunile electorale al primarului Zaporojan Angela, sunt menționate următoarele acțiuni: organizarea adunărilor generale la fiecare 6 luni despre activitatea Primarului și a Consiliului local și mediatizarea ședințelor Consiliului local cit și a altor activități.

În imaginile de mai jos vede-ți solicitările de informații și răspunsul primit.

no images were found