DGFin_rasp_NE

La solicitarea scrisă a portalului web www.colonita.eu, Direcția Generală Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău a prezentat Nota explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru semestrul I, 2012. Răspunsul a fost expediat în data de 18.12.2012.

Menționăm faptul că raportul financiar al primăriei Colonița a fost prezentat cu întârziere, necalitativ și incomplet, fapt confirmat în procesul verbal și în scrisoarea adresată primarului s. Colonița. Raportul primăriei Colonița a fost prezentat cu o întârziere de 12 zile.

Proces Verbal
Notă explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru semestrul I, 2012
Scrisoare nr. 47/06-8/239 din 17.08.2012

* * * * * * *

SUMAR din nota explicativă

Partea de venituri a bugetului Primăriei s. Colonița pe semestrul I, 2012 a fost executată în sumă de 3 050,1 mii lei, la nivel de 93,3 la sută.
Mijloacele obținute din vânzarea, privatizarea proprietății publice (locale) au fost executate în sumă de 1643,4 mii lei.

Partea de cheltuieli a bugetului Primăriei s. Colonița a fost executat în sumă de 3 245,2 mii lei sau la nivel de 76,3% din prevederile planului precizat pe această perioadă – 4 251,8 mii lei.

Grupa ”Învățămîntul”
Grădinița de copii – 623,5 mii lei. Contingent de copii – 127. Costul anual al unui copil – 4,90 mii lei.
Liceul ”Gh. Ghimpu” – 2 053,6 mii lei. Contingent de elevi – 440. Costul anual al unui elev – 4,67 mii lei.
Contabilitate centralizată – 32,9 mii lei.

Grupa ”Cultura, arta și acțiuni pentru tineret”
Întreținerea instituțiilor de cultură – 48,5 mii lei sau 30,1% din planul precizat.

Grupa ”Asistența socială și susținerea socială” – 13,2 mii lei sau 77,2 % din planul precizat.

Suma datoriilor cu termenul de achitare expirat a constituit 754,4 mii lei, situația de la 01.07.2012 – în comparație cu datele de la începutul anului curent.
Datoriile creditoare cu termenul de achitare expirat în sumă de 162 mii lei reprezintă datoriile formate la art. 241.00 Investiții capitale.

Download (PDF, 7.15MB)