În anul 2013, pe linia de buget „Gospodaria comunală”, primăria Colonița a utilizat 592 185 lei  11 bani (93,7%) din cei 631 790 lei prevăzuți. În anul trecut, 39 604,89 lei au ramas neutilizați.

Pentru anul 2013, au fost aprobați 74 300 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale Consiliului Sătesc Colonița și ale locuitorilor satului.

Menționăm că banii de pe linia dată de buget au fost utilizați prin intermediul instituției publice – primăria Colonița.

Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.

În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile liniei de buget „Gospodaria comunală”:

Anul 2013Suma anuală aprobată în buget, leiSuma anuală precizată în buget, leiExecutat total, leiDevieri executat către suma anuală precizată, leiDevieri executat către suma anuală precizată, %
Gospodaria comunală
74300.00631790.00592185.11-39604.8993.7
 Plata marfurilor si serviciilor
12390.0012305.12-84.8899.3
Servicii de transport5770.005723.37-46.6399.2
Reparatii curente ale utilajului si inventarului2000.001966.25-33.7598.3
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate4620.004615.50-4.5099.9
Transferuri pentru amenajarea teritoriilor74300.00325690.00317389.33-8300.6797.5
Investitii capitale in constructia obiectelor comunale276200.00245387.50-30812.5088.8
Procurarea mijloacelor fixe10000.009600.00-400.0096.0
Reparatia capitala a mijloacelor de transport7510.007503.16-6.8499.9

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.

servcom