În anul 2013, pe linia de buget „Asigurarea și asistența socială”, primăria Colonița a utilizat 487 110 lei 89 bani (98,1%) din cei 496 550 lei prevăzuți. În anul trecut, 9 439,11 lei au ramas neutilizați.

Pentru anul 2013, au fost aprobați 40 800 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale Consiliului Sătesc Colonița și ale Primăria Chișinău.

Menționăm că banii de pe linia dată de buget au fost utilizați prin intermediul instituției publice – primăria Colonița.

Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.

În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile liniei de buget „Asigurarea și asistența socială”:

Anul 2013Suma anuală aprobată în buget, leiSuma anuală precizată în buget, leiExecutat total, leiDevieri executat către suma anuală precizată, leiDevieri executat către suma anuală precizată, %
Asigurarea și asistența socială
40800.00496550.00487110.89-9439.1198.1
Serviciul de asistența socială comunitară 
 40800.00 40800.0039660.89-1139.1197.2
Retribuirea muncii26300.0026150.0025754.91 -395.0998.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii5800.005800.005681.05 -118.9597.9
Plata marfurilor si serviciilor5800.007300.007211.30-88.7098.8
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc5800.005800.005800.00100.0
Servicii de telecomunicatie si de posta1500.001411.30-88.7094.1
Deplasari in interes de serviciu in interiorul tarii2000.00500.00-500.00
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii900.00900.00864.53-35.4796.1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului150.00149.10-0.9099.4
Ajutoare unice populatiei conform deciziilor autoritatilor administratiei publice locale71000.0062700.00-8300.0088.3
Alte transferuri catre populatie384750.00384750.00100.0

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.

filocalia