În anul 2013, pentru Căminul Cultural din satul Colonița, primăria a utilizat 57 872 lei 82 bani (68,7%) din cei  84 274 lei prevăzuți. În anul trecut, 26 401,18 lei au ramas neutilizați.

Pentru anul 2013, au fost aprobați 57 400 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale Consiliului Sătesc Colonița.

Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.

În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile Căminul cultural Colonița pe linii de buget:

Anul 2013Suma anuală aprobată în buget, leiSuma anuală precizată în buget, leiExecutat total, leiDevieri executat către suma anuală precizată, leiDevieri executat către suma anuală precizată, %
Căminul cultural Colonița57400.0084274.0057872.82-26401.1868.7
Retribuirea muncii37600.0030600.0030394.44-205.5699.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 8000.007000.006765.61-234.3996.7
Plata marfurilor si serviciilor10600.0045474.0019683.20-25790.8043.3
Energia electrica800.003174.003174.00100.0
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc2000.001300.00 300.00-1000.0023.1
Apă și canalizare25700.00909.20 -24790.803.5
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate7800.0015300.0015300.00100.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii1200.001200.001029.57-170.4385.8

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.

bani