În luna ianuarie 2018, primăria satului Colonița încheiat contract de procurare a tocmai 25 925 kilograme de cartofi pentru jumătate de an pentru gradinița de copii nr. 24 „Izvoraș” din localitate. Costul acestei cantități de cartofi indicat în contract a fost de 109 922 lei.

Procedura de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 20 decembrie 2017. Membrii ai grupului de lucru achiziții au fost: Zaporojan Angela, Glijin Olga, Braghiș Vasile, Mura Doinița, Foiu Tatiana. La scurt timp a fost semnat Contractul Nr. 17/04389/002 din 02.01.2018 valabil pînă la 31.07.2018 în sumă de 246168.54 lei, inclusiv TVA, încheiat cu LOVIS ANGRO S.R.L.

(VIDEO) Deschidere oferte și atribuire contracte COP nr. 17/04389 – Produse alimentare pentru gradinita „Izvoras” din s. Colonița, 4 ianuarie 2018

Astfel suma inițială anunțată a achiziției publice a fost de 297 000 lei (fără TVA), iar suma totală a contractelor încheiate după procedura de achizitie a fost de 450789,12 lei (inclusiv TVA). Este evidentă o depașire a sumei anunțate initial cu cel putin 100000 lei sau cu peste 30 %. La analiza caietului de sarcini și documentației de atribuire s-a depistat că cantitatea de cartofi contractată este de aproximativ 10 ori mai mare decît cea necesară, iar costul cartofilor procurați în exces, constituie anume acei 100000 lei, cu care a fost majorată suma achizitiei.

Explicația dată de către directorul grădiniței „Izvoraș” estă că „nu a fost pusă virgula corespunzator, trebuiau procurate 2,5 tone”.

Este remarcabil și faptul că agentul economic cu care a fost încheiat contractul pentru livrarea a cca. 26 tone de cartofi este LOVIS ANGRO SRL, anume acea companie care a livrat în anul 2016 produse alterate copiilor, și care a fost cercertată în cadrul dosarului licitațiilor trucate.

Dacă această cantitate de cartofi ar fi fost cu adevărat livrată instituției preșcolare, fiecare copil ar fi trebuit să consume zilnic cîte 1,4 kg de cartofi, pe cînd norma de consum este de peste șapte ori mai mică.

Pînă la momentul publicării acestui material, primăria Colonța nu a publicat nici o informație privind eroarea comisă și soluționarea cazului dat. Nici în Registrul de Stat al Achizițiilor publice nu au fost publicate date privind modificarea contractul.