În data de 10 mai 2018, Curtea de Apel Chișinău a pronunțat decizia motivată în dosarul nr. 1a-1623/2017, în care au fost examinate în cauzele penală de învinuire a lui Tofan Victor și Mazîl Iurie în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 221 Cod Penal al RM și a lui Zaporojan Angela în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod Penal al RM. Decizia motivată conține 55 de pagini.

Amintim la data de 16 octombrie 2014, Procuratura Ciocana, a pornit dosar penal în baza articolului 221, pentru demolarea gardului istoric din preajma Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Colonița, mun. Chișinău. Dosarul a fost examinat de către toate instanțele: Judecătoria Ciocana, Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție care a dispus rejudecarea dosarului la Curtea de Apel.

Dosar penal pentru demolarea gardului istoric din preajma bisericii din sat, 20 octombrie 2014

Instanța a stabilit:

… Ținându-se cont de faptul că inculpații Tofan Victor și Mazîl Iurie au săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 221 Cod Penal, în redacția Legii din 12.06.2003, în anul 2014, iar de la ziua săvârșirii infracțiunii a expirat termenul de 2 ani, în conformitate cu art. 60 alin. (1), lit. a) Cod Penal, respectiv, se constată că a expirat termenul de tragere la răspundere penală a inculpaților, din care motive, Colegiul Penal va dispune încetarea procesului penal de învinuire a lui Tofan Victor și Mazîl Iurie în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 221 Cod Penal, cu liberarea de răspundere penală în temeiul art. 60 Cod Penal, în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală….

… Instanța de apel reieșind din prevederile art. 7, 75, 61 Cod Penal și luând în considerare totalitatea împrejurărilor obiective și subiective, personalitatea inculpatei, care nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii, careva circumstanțe atenuante sau agravante nu au fost stabilite, dânsa are la întreținere un copil minor, anterior nu a fost judecată va aplica inculpatei Zaporojan Angela pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod Penal, pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 400 (patru sute) unități convenționale, ce constituie 8000 (opt mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe termen de 4 (patru) ani…

Vezi mai jos Decizia motivată a dosarului nr. 1a-1623/2017:

Download (PDF, 248KB)