În anul 2013, autoritatea executivă a administrației publice locale – primăria Colonița, a utilizat 1 485 769 lei 35 bani (97,3%) din cei  1 526 910 lei prevăzuți. În anul precedent, primăria Colonița nu a valorificat  41 140 lei 65 bani.

Pentru anul 2013, au fost aprobați 440 400 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale primăriei municipiului Chișinău și ale Consiliului Sătesc Colonița.

Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.

În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile Primăriei Colonița pe linii de buget:

Anul 2013Suma anuală aprobată în buget, leiSuma anuală precizată în buget, leiExecutat total, leiDevieri executat către suma anuală precizată, leiDevieri executat către suma anuală precizată, %
Primaria Colonita 440400,00  1526910,00  1485769,35  -41140,65 97,3
Retribuirea muncii 272100,00 287090,00 287090,00 100,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii60000,0063910,00100,0
Plata marfurilor si serviciilor99300,00209800,00169981,00-39819,0081,0
Energia electrica22000,0022000,0020112,25-1887,7591,4
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc6000,0033500,0021617,40 -11882,6064,5
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc6000,0033500,0021617,40 -11882,6064,5
Energia termica46300,0088300,0071157,75-17142,2580,6
Servicii de telecomunicatie si de posta9000,0023400.0020739,34-2660,6688,6
Servicii de transport6000,0022290,0022290,00100,0
Lucrari de informatica si de calcul5000,003600,003600,00100,0
Apa si canalizare5000,003000,001960,26-1039,7465,3
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate13710,008504,00-5206,0062,0
Deplasări în interes de serviciu în interiorul tarii4500,004476,00-24,0099,5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii9000,009600,009600,00100,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de muncă2010,002009,25-0,75100,0
Reparatia capitala a cladirilor administrative950000,00948703,10-1296,9099,9

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.

bani