Giesena1Primăria satului Colonița, în persoana primarului Zaporojan Angela, care este și președintele grupului de lucru achiziții, a „ales” câștigător a celor trei licitații pentru cele mai scumpe contracte în domeniul construcțiilor una și aceiași firmă – S.R.L. „GIESENA”. Acestu lucru a fost posibil prin „organizarea” procedurilor de achiziții publice de către grupul de lucru achiziții al primăriei Colonița, care e compus din: Zaporojan Angela – președinte, Braghiș Vasile, Chetrean Pelaghia, Martinici Nadejda, Foiu Tatiana, Caraman Tatiana.

Primul contract a fost semnat și înregistrat la trezorerie în aceiași zi 17.07.2013. Suma contractului a constituit 299 992 lei, fiind achitați în totalitate în anul 2013.

Al doilea contract, a fost înregistrat la trezorerie la data de 16.08.2013, fiind semnat la data de 22.08.2013.  Suma contractului a constituit 1 499 854 lei 40 bani. În anul 2013 au fost achitați 1 165 193 lei 85 bani.

Cel de-al treilea contract, a fost înregistrat la trezorerie la data de 17.12.2013,  fiind semnat la data de 13.11.2013. Suma contractului a constituit 648 711 lei 10 bani, fiind achitați în totalitate în anul 2013.

Astfel în anul 2013,  S.R.L. „Giesena” a obținut de la primăria Colonița contracte în sumă de 2 448 557 lei 50 bani.  În anul 2012, S.R.L. „Giesena”  nu a încheiat nici un contract cu primăria Colonița.

Amintim faptul că pe parcursul ultimilor ani, primăria Colonița nu a făcut publică din proprie inițiativă nici o informație privind achizițiile publice petrecute de către APL Colonița.

Sursa date: Informații privind executarea contractelor la data de 31 decembrie 2013.

SRL_Giesena