Centrul Național Anticorupție confirmă existența unui proces penal contra factorilor de decizie din cadrul Primăriei satului Colonița mun. Chișinău, manifestate prin gestiunea frauduloasă a banilor publici. Acest fapt a fost constatat în cadrul raportului cu privire la rezultatele inspectării financiare efectuate de Inspecția Financiară, pentru perioada 2009-2017.

DEFICIENȚE SEMNIFICATIVE ale managementului financiar în primăria Colonița depistate de Inspecția Financiară, 4 august 2017

În răspunsul Centrul Național Anticorupție, se mai menționează faptul că actualmente se examinează procesul penal nr. 685 din 03.04.2017 aflat în gestiunea ofițerului de urmărire penală al Inspectoratului Poliție Ciocana, a Direcției Poliție Chișinău, Sergiu Stîngaci.

Menționăm că consilierii locali ai fracțiunii PL, în luna septembrie 2017, au înaintat un demers către Centrul Național Anticorupție, în care au solicitat examinarea acțiunilor pretins ilegale ale factorilor de decizie din Primăria satului Colonița.

Informație oferită de către consilierii locali ai fracțiunii PL.

Download (PDF, 1.18MB)