Ședința Curții de Conturi de examinare a Raportului auditului situațiilor financiare ale satului Colonița și comunei Grătiești la 31 decembrie 2017

Sursa: privesc.eu