Nu se poate trece cu vederea un caz, care după părerea mea, a devenit simptomatic pentru satul nostru. Ma refer la achiziționarea celor 2 fundamente de bloc de pe strada B.-P. Hâșdeu. Tensiunile referitoare la acest caz au atins apogeul.

Părea a fi o “reușita” investițională în satul nostru. Dar nu a fost să fie așa, și acest lucru întristează și descurajează concomitent. Întristează locuitorii satului, ce-și pierd încrederea în simpla omenie pe de o parte și buna funcționare a instituțiilor publice pe de alta. Se descurajează investitorii ce ar putea schimba situația economică și socială din localitate prin investiții ce ar duce la crearea locurilor de muncă și infrastructurii locale. Din acest punct de vedere vom avea net de pierdut în cadrul concurenței ce se prefigurează cu alte localități suburbane (Budești, Tohatin etc.). Din simplu motiv că investitorii v-or prefera să investească acolo unde regulile de joc sunt clare și condițiile transparente. Dacă nu schimbăm situația radical (prin abordarea acestei probleme – imaginea Coloniței pentru străini va fi una de groază) riscăm să pierdem șansa de dezvoltare, datorită ambițiilor financiare ale unora și lipsei de strategie la nivelul administrației publice locale.

Domnul Vasile Braghiș, a descris pe scurt situația legată de vinderea a două fundamente a blocurilor de locuit de pe strada B.P. Hâșdeu. Dumnealui a reușit sa găsească un investitor, cointeresat în construirea blocurilor locative la noi în sat. Acesta, în urma efectuării analizei de fezabilitate, se decide să investească în construcția unui complex locativ în baza celor două fundamente. Investitorul își probează seriozitatea sa și prin faptul că a mai reușit finisarea unor asemenea obiecte (în s. Tohatin). Are loc o perioadă de tratative între investitor și cotași (deținătorii cotelor parți din fundamente) care ajung la un numitor comun în ceea ce priveste costul fundației și modul de preluare. S-au inițiat procedurile de rigoare pentru a pregăti documentația necesară aferentă actului de vînzare-cumparare.

În acest moment se implică în forța dl V. Ghimp care intr-o perioada record “reușește” să obțină toate actele necesare pe numele unor persoane loiale lui (Darii Lilian care detine 100% din bunul dat (nr. cadastral 01491070143 și 01491070142) și s-ăi lase pe toți cotașii cu buza umflată. După care are loc tranzacția între el și investitor. Unicul beneficiar “momentan” din aceasta tranzacție este Darii Lilian (a se citi V. Ghimp).

Cotașii disperați contestă în judecată tranzacția. Deoarece conform actelor de partajare ei dețin legal cote părti din bunul dat, în aceasta situație lezându-se dreptul de proprietate. Iar investitorul în loc să construiască, este nevoit să suspendeze orice fel de activitate de construcții, pînă la finalizarea litigiului. Ca rezultat este dublu pierdant, atît prin faptul că a achitat banii pentru un bun, care urmează să fie stabilit în lungi procese de judecată proprietatea cui e, și în al doilea rînd prin faptul că nu poate demara lucrări, ce îi aduce în fiecare zi pierderi.

În continuare au loc încercări de rezolvare a cazului dat. Ultima rundă de ”discuții” a avut loc în după masa zilei de 1 februarie 2012 în cabinetul primarului satului Colonița.

Mai jos se pot vedea acte legate de bunurile date: încheierea judecătoriei Ciocana, extrasul din Registul Bunurilor Imobiliare și actele de partajare a cotelor.