În ultima perioada locuitorii satului Colonița (cei care au proprietăți), au avut surpriza de a primi niște notificări, prin intermediul poștei, din partea Î.S. “CADASTRU” prin care ei sunt înștiințați despre valoarea bunurilor (imobile) pe care le dețin. Apariția acestora fiind însoțita de un vacuum informational, a favorizat apariția unor zvonuri și supoziții, creând o atmosferă care îngrijorează pe mulți. Mai ales deoarece în aceste acte figurează niște sume enorme pentru majoritatea celor vizați. Aceste notificări evaluează bunurile în conformitate cu Legea RM nr. 989-XV din 18.04.2002, Hotărârea Guvernului RM nr.670 din 09.06.2003 și Hotărârea Guvernului RM nr. 1303 din 24.11.2004. Cred, pentru a evita unele speculații politice, că e nevoie de menționat că această Reformă a fost lansată de guvernarea anterioară, și face parte dintr-un set de reforme fiscale ce au ca scop final mărirea incasărilor la buget.

După cum este indicat în cadrul acestor notificări, în ele este reprezentată valoarea estimată a bunurilor în scopul impozitării. În acest sens În Moldova, în 2012, va fi majorată cota impozitului pe bunurile imobiliare în orașe și municipii, precum și va fi introdusă impozitarea imobilului în funcție de prețurile de piață a caselor private de locuit, terenurilor și construcțiilor din sate și comune din municipiile Chișinău și Bălți. Această prevedere se conține în proiectul obiectivelor politicilor fiscale și vamale pentru anii 2012-2014, publicat de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. În special, pentru creșterea autonomiei financiare a autorităților locale, rata maximă a impozitului pentru apartamente și case individuale, terenuri agricole adiacente din municipii și orașe urmează a fi majorată de la 0,25% pînă la 0,3% din baza de impozitare a bunurilor imobile, iar cota minimă – de la 0,02% pînă la 0,05%. Pentru terenuri agricole cota minimă va constitui 0,1%, iar cea maximă va fi stabilită la nivelul de 0,3% din baza de impozitare.

Totodată, se preconizează anularea facilităților, conform cărora, se prevedea scutirea de la plata impozitului pe case neterminate. Urmează a fi exclusă dispoziția care stipula scutirea de la impozitare a bunurilor imobiliare în proces de construcții, cu gradul de finalizare de mai puțin de 50%. Potrivit modificărilor propuse, impozitul va fi aplicat pe toate bunurile imobiliare, indiferent de gradul de finalizare al acestora.

O întrebare care apare în mod natural la oricine ce a fost vizat de reforma este în ce mod s-au făcut aceste evaluări? Care a fost procedura și cine e responsabil de rezultatul dat? Deoarece pentru a contesta valoarea estimata a obiectului evaluării, i se oferă persoanei doar 1 luna din momentul primirii notificării.

Din discuția telefonica avută cu reprezentanții Secției de Evaluare o Î. S. “CADASTRU”, am avut surpriza sa constat ca evaluarea s-a făcut în baza anunțurilor de vânzare din ziare și paginile web specializate. Pe cât este de corectă o asemenea metodă rămâne de văzut.

Pe cei interesați si afectați de situația dată îi rog să se expună prin comentarii pentru a se putea aproba eventual o inițiativa colectiva pentru lămurirea și eventual corectarea metodologiei evaluărilor bunurilor.