In acest articol incerc sa revin la problema casei (centrului) de cultura. Aceasta institutie ar putea oferi, fiind organizata după principiile unui management performant, o multitudine de oportunitati in ceea ce priveste manifestarea artistica si culturala a locuitorilor satului, ar promova imaginea satului in contact cu mediul cultural extern si ca finalitate ar face satul nostru mai placut si mai atractiv pentru locuitori, ridicând în acest felul nivelul calității de trai. La fel s-ar putea gasi si alte posibilitati de utilizare, ca centru pentru diferite programe de instruire profesionala etc.

In aceasta ordine de idei, cum nu se poate mai bine, vine sa susțină șansa de funcționare eficienta a casei de cultura locala un proiect lansat de Fundația Soros-Moldova și Centrul de Politici Culturale cu susținerea Fundației Culturale Europene (Amsterdam):

“Casa de cultură – model de consolidare a comunității locale printr-un parteneriat civil”

Dupa cum se menționează în condițiile proiectului – în cadrul lui se vor examina doar cererile de participare bazate pe parteneriat între casa de cultură (din sat sau raion), o organizatie neguvernamentală (locală sau centrală) și administrația publică (locală sau raională). Susținerea organizației neguvernamentale locale pentru aceasta acțiune o garantez 100 %. Ramane de vazut ce masuri va intreprinde Primaria pentru a utiliza aceasta șansa, termenul de participare la care expira pe 30 decembri 2011.

Mai jos este oferita descrierea proiectului:

Scopul proiectului este crearea unor modele de reorganizare a caselor de cultură în centre de furnizare de servicii culturale pentru populatie în bază de parteneriat și cooperare între instituțiile de cultură, organizațiile ce reprezintă sectorul civic și instituțiile Administrației Publice.

Reorganizarea activității caselor de cultură presupune în primul rînd că strategia de funcționare a acestor instituții se bazează pe necesitățile culturale ale comunității. Casa de cultură ar trebui să fie implicată în rezolvarea problemelor reale ale populației, ceea ce ar putea fi asigurat printr-o gestionare eficientă și un parteneriat stabil. În cele din urmă, o astfel de instituție este capabilă să inițieze proiecte culturale, să sprijine inițiative civice și să contribuie la sporirea standardelor de viață ale cetățenilor.

La încheierea proiectului vor fi constituite premise pentru crearea, în baza caselor de cultură, a șase centre moderne de prestare a serviciilor culturale. Aceste instituții vor contribui eficient la dezvoltarea comunităților rurale sau a centrului raional, vor introduce metode moderne de management, vor crea platforme pentru abordarea transparentă a problemelor existente.

Proiectul va fi implementat pe durata a doi ani. Persoanele care vor reprezenta instituțiile selectate pentru participare în proiect vor asista la un curs de formare în domeniul antreprenoriatului cultural compus din 4 sesiuni și o deplasare de documentare în străinătate, după care vor elabora proiectele de reorganizare a activității caselor de cultură pe care le reprezintă și vor beneficia de granturi pentru realizarea proiectelor propuse.

În procesul de examinare a cererilor vor fi luate în considerare capacitățile instituționale și înțelegerea reciprocă între membrii echipei, precum și nivelul coincidenței viziunilor și scopurilor solicitanților cu obiectivele proiectului. Toate cererile depuse vor fi analizate și sub aspectul îndeplinirii criteriilor de competență necesare pentru punerea în aplicare a obiectivelor proiectului.

Dosarele depuse trebuie să conțină setul de documente menționat în anunțul public al programului plasat pe site-ul Fundației Soros-Moldova www.soros.md în limbile română sau rusă (vedeți link-urile de mai jos).

Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la proiect este 30 decembrie 2011, ora 16:00. Dosarele vor fi prezentate la sediul Fundatiei Soros-Moldova cu adresa: Chișinău, str. Bulgară 32, cu mențiunea: “Concurs în Programul Politici culturale”.

Informații suplimentare – la telefoanele : 270 031; 270 032 (persoana de contact Adrian Bivol), sau prin e-mail: abivol@soros.md