La ultima ședință a Consiliului Sătesc Colonița, prin decizia nr 7/4 din 30 octombrie 2012, a fost inițiată procedura de organizare a parteneriatului public-privat, având ca obiect crearea unui complex sportiv situat în s. Colonița în baza terenului sportiv existent. În acest scop a fost creată și un grup de lucru responsabil de organizarea și desfășurarea procedurii de selectare a parteneriatului public-privat (PPP) formată din șapte membri. La baza deciziei date a stat demersul Î.M. „Carponi și Mazîl” S.R.L. și schița de proiect “Concept la complexul sportiv situat în satul Colonița“.

Parteneriatul public-privat reprezintă un contract de lungă durată, încheiat între partenerul public și partenerul privat pentru desfășurarea activităților de interes public, fondat pe capacitățile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile și beneficiile – este definiția dată de legea nr. 179 din 10.07.2008. Scopul PPP este de a stabili foarte clar de la început contribuțiile ambelor părți, pentru ca ulterior ambele părți să beneficieze de rezultate maxime, iar partenerul privat este selectat după criteriul de investiții maxime raportat la beneficii minime. În cazul ne aplicării PPP, Administrația Publică Locală riscă să utilizeze ineficient bunurile de care dispune, și în final să rateze venituri impunătoare. Efectele vor fi vizibile în cel mai scurt timp.

Este prima experiență a Administrației Publice Locale din Colonița de a iniția un parteneriat public privat. De ce tocmai acum s-a apelat la forma dată de aranjare a lucrurilor? Sau poate fi doar o „acoperire democrată” a metodelor utilizate anterior de a acționa direct? Par foarte stranii standardele duble pe care le utilizează Administrația Publică Locală în situații similare. În unele situații APL crează comisii pentru evaluarea și selectarea ofertelor de parteneriat, iar în alte cazuri deciziile sunt luate foarte rapid, netransparent și neargumentat. Cazul  care demonstrează utilizarea standardelor duble de către APL a avut loc în cadrul aceleiași ședințe a Consiliului Sătesc Colonița, când a fost inițiat parteneriatul dat. Este vorba despre aprobarea (fără utilizarea procedurii de parteneriat public-privat) a schiței de amenajare a sectorului cu nr. cadastral 0149108204 cu suprafața de 0,2192 ha, din microraionul de „306 case” (decizia nr 7/3 din 30 actombrie 2012). La solicitarea parohului bisericii locale din 20.03.2012 și demersul repetat a unui grup de cetățeni din 09.10.2012, a fost acceptă amplasarea în cadrul sectorului nominalizat a unei capele și a complexului memorial. Fiind întrebat de consilieri de unde vor fi luate finanțele necesare construirii capelei, parohul a evitat să pronunțe numele binefăcătorului, dar a dat asigurări că resursele necesare vor fi găsite. Argumente logice în cel de-al doilea caz nu prea se observă, ba din contra, propunerea este învăluită de mister. Cu toate astea, consilierii locali prin majoritatea de voturi, au aprobat acea decizie.

Un alt caz similar a avut loc în primăvara acestui an, când a fost propusă darea în arendă (prin procedură de licitație) pe un termen de 30 de ani a parții de sus a pădurii „Leu”, teren cu suprafața de 6,176 hacod cadastral 01492050068 (vezi amplasarea pe hartă), costul de arendă anuală ar fi fost de 9819,3 lei. Inițiativa dată a fost respinsă de consilieri, cu toate că comisia urbanism a dat aviz pozitiv. Menționăm că înainte de ședința cu pricina, pagina web www.colonia.eu a publicat un material despre proiectul de decizie privind darea în arendă a pădurii Leu.

Pădurea ”Leu” se va da în arendă pentru 30 ani? 10 aprilie 2012