Odată cu apariția inițiativei în consiliul local Colonița de a se înregistra terenul pe care au loc competițiile de autocros, pentru a-l putea da legal în arendă, s-ar crede ca lucrurile vor merge în direcția corectă. Mai ales după ce a avut loc o încercare scandaloasă de a-l declara neproductiv.

Inginerul cadastral Z. Ghimp a efectuat toate acțiunile “necesare”, a proiectat „capodopera” cadastrală. Primarul de atunci a avizat-o și propus-o consiliul local pentru aprobare. Fără obiecții, în decembrie 2010 a fost votată  propunerea de formare a bunului imobil astfel: teren pentru competițiile auto (Decizia nr. 7/8 din 07.12.2010). Prin notificarea imediată a Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr. 25-S/11 din 19.01.2011 care atenționa asupra necorespunderii normelor legale, consilierilor locali li-a fost propusă modificarea deciziei anterioare astfel: teren cu suprafața 8,8686 ha, sectorul cadastral 0149105, extravilan s. Colonița (teren pentru competiții auto), (Decizia nr. 2/8 din 16.03.2011). Desigur că consilierii au votat unanim. Dar iarăși, „s-a strecurat o mică eroare” – nu a fost stabilit modul de folosință a terenului. „Greșeala” a fost reparată UN AN mai târziu  când a fost stabilit modul de folosință – agricol (Decizia nr. 2/4 din 11.04.2012). Trei luni mai târziu  consiliul local a hotărât darea în arendă a terenului prin procedură de licitație publică (Decizia nr. 4/9 din 11.07.2012). Exact în ziua când a fost decisă darea în arendă a bunului imobil dat (terenul de autocros), el a fost înregistrat la OCT Chișinău (stranie coincidență!). Peste o lună a urmat o altă Notificare a Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 431-S/12 din 15.08.2012 de modificarea/abrogarea deciziei de scoatere la licitație a terenului pentru autocros. 

Chiar de la prima vedere pare cel putin stranie aceasta formă a terenului dat, ce înconjoară (aparent fără sens) terenul, cod cadastral 01491050088 și nu include (sic!) integral traseul de autocros, ba chiar mai crează o punte spre un teren (al fostei stații de testare a mașinilor agricole MIS), a cărui statut nu este clar.

În rezultat, proprietarul terenului  (cod cadastral 01491050088, suprafața ~1 ha), care e și membru de partid cu inginerul cadastral (absolut din întâmplare), consilierul local (!) Mihail Ababii, în urma unui proces de judecată (Hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 09.07.2012) obține dreptul de a deține peste 8 ha din terenul, planificat inițial pentru autocros, în baza faptului ca i-au fost lezate drepturile prin îngrădirea căilor de acces. Astfel că din bunul imobil cu suprafața de 8,8686 ha, judecata „a dat” 8,1573 ha în proprietatea lui Mihail Ababii, iar restul de 0,7113 ha a „rămas” în proprietatea primăriei Colonița (argumentarea Deciziei Consiliului Sătesc Colonița, Proces verbal nr. 7 din 30.10.2012, pagina 13).

Nu mai e nevoie de explicat de ce a fost “înconjurat” terenul 01491050088 de către terenul pentru autocros. O altă stranie coincidență: Hotărîrea Curții de Apel Chișinău a fost emisă cu trei zile înaintea înregistrării la OCT Chișinău a bunului imobil dat!

Urmează o ședință de consiliu în octombrie 2012, în cadrul căreia a fost refuzată inițiativa de a se crea o comisie de ancheta a cazului dat (doar 6 consilieri au avut verticalitate și au fost pentru). S-a luat decizia de a anula licitația pentru terenul de autocros. Chiar dacă ar fi avut loc licitație, e puțin probabil ca organizatorul competițiilor de autocros ar fi înțeles misterioasa formă care nici măcar nu include integral traseul. După mai bine de un an de lucru rezultatul nu e nici la zero, ci în minus pentru APL Colonița.

A făcut APL Colonița un munte de efort timp de aproape doi ani, care în loc să atragă într-un final beneficii pentru comunitate, prin crearea unei surse de venit (arendă și impozite), a unui loc de agrement de importanță națională ce ar promova și imaginea localitatății, a avut ca finalitate înstrăinarea unui teren de ~8 ha. Cum s-ar spune “No comments” referitor la rolul APL pentru atragerea investițiilor prin crearea unui climat favorabil?

“Atractivitatea” investițională a Coloniței. Viziune APL, 20 noiembrie 2012

La o simplă analiza a cazului dat observăm câteva momente care rod ca niște carii din bunăstarea Coloniței și a colonițenilor:

  • Incompetența Administrației Publice Locale Colonița. A căror acțiuni și inacțiuni ne “oferă” asemenea realizări.  Aici putem porni de la funcționari și termina cu primarul și consiliul local.
  • Nerespectarea colonițenilor de către APL, care sunt consultați doar o dată la 4 ani…
  • Setea de a se îmbogăți din domeniul public a unor persoane, care pentru aceasta își trag funcții publice sau devin consilieri locali.
  • Neimplicarea colonițenilor în acțiuni de monitorizare, protejare și îmbunatățire a administrării domeniului public care le aparține lor și copiilor lor.

Dacă se continuă în acest stil și ritm, riscăm la un moment dat să ne trezim deposedați de proprietatea publică a Colonitei, adică a noastră a colonițenilor cu toate urmările de rigoare.

P.S. Actualul primar Zaporojan Angela a fost consilier local în perioada 2007-2011 și a fost implicată direct în cazul dat. În campania electorală a declarat că „realizarea proiectelor propuse depinde de responsabilitatea funcționarilor publici angajați”, și a promis evaluarea funcționarilor publici pentru a lua decizii corecte.