În cadrul ședinței „de taină” din data de 14 august 2012, primarul satului Colonița, Zaporojan A. a expus problema salubrizării în așa mod, încât a reușit să „convingă” consilierii locali de necesitatea de a „salva” satul de gunoi prin  trecerea gestionării acestuia  pe seama unui agent economic.

Problema dată are rădăcini adânci. Pe 26 noiembrie 2004  Consiliului Sătesc Colonița a aprobat Programul de dezvoltare social-economică a satului Colonița pentru perioada 2005-2015, prin care se angaja să creeze o gospodărie comunală în teritoriu în perioada 2006-2008.

Tocmai peste șase ani, la 8 decembrie 2010  Consiliul Sătesc Colonița a decis crearea unei Regii de Gospodărie Comunală – Decizia nr. 7/6 din 7 decembrie 2010 (pagina 6). Decizie a fost votată inclusiv de actualul primar Zaporojan A. Straniu este ca pînă la moment NU A FOST CREATĂ regia de gospodărie comunală, dar nici nu a fost anulată!!!

De-a lungul ultimilor ani, evacuarea gunoiului era făcută contra plată cu echipamentul (tractorul și remorca) și de către personalul angajat de către Consiliul Sătesc Colonița. Nu se cunoaște dacă banii colectați ajungeau în totalitate în contul contul special al primăriei Colonița. Cert este faptul că salariile pentru șeful de salubrizare și angajați era plătit din banii publici alocați de către Consiliul Sătesc. Astfel în anul 2011 au fost salarizați 1 șef de salubrizare și 7 muncitori, iar  în anul 2012 sunt angajați 1 șef de salubrizare și 3 muncitori. Periodic, sătenii erau anunțați referitor la zilele evacuării gunoiului: anunțurile din 14 decembrie 2011 și din 2 august 2012.

Pe  29 februarie 2012 Primarul Zaporojan A. prezintă Consiliului Sătesc Colonița informații privind participarea în cadrul proiectului internațional de ancesiune a serviciilor de salubrizare a localității Colonița. Iar la 24 mai 2012 Primarul Zaporojan A. propune spre aprobare Consiliului Sătesc Colonița darea în administrare a serviciilor publice de salubrizare a satului. Propunerea a fost respinsă și s-a decis discutarea întrebării date la adunarea satului, planificată pentru mijlocul verii. Atât consilierii locali cât și primarul s-au întrecut în a da cât mai multe propuneri privind modalitățile de informare și consultare a locuitorilor: distribuirea de fluturași informativi, consultarea locuitorilor pe sectoare, adunarea satului, referendum local, discuții cu fiecare om acasă.

Punctul culminant a fost pe 14 august 2012. Are loc Sedință „de taină” a Consiliului Sătesc Colonița. Primarul a invocat ca argument imbatabil (pentru ca Colonița  să depoziteze și gunoiul din localitățile vecine și să devină gunoiștea suburbiilor) o notă informativă  expediată în urma unui control la gunoiștea din sat, în care se cerea ca aceasta să fie adusă în ordine în termen de 10 zile. La fel primarul explicat lipsa necesității organizării adunării satului (ATENȚIE: primarul a promis să organizeze la fiecare jumătate de an adunarea satului!!! dar nu a făcut niciuna) prin faptul că colonițenii nu vor fi la curent cu condițiile de de dare în administrare a serviciilor de de salubrizare (EXTRAORDINAR: pe 24 mai 2012 primarul și consilierii se lăudau unul altuia despre cum e mai bine să informeze locuitorii, ca până la urmă tot locuitorii să fie cei prostiți). În urma „presiunii” de nu fi amendați și a „ofertei” de preț redus la serviciile de salubrizare, consiliul sătesc Colonița a acceptat să depoziteze și gunoiul din localitățile vecine și să devină gunoiștea suburbiilor.

Pe de o parte în  ultimii trei ani, din bani publici au fost alocate milioane de lei la linia de buget Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe (2012 – 1 595 000 lei, nevalorificați în 10 luni 119 658,14 lei; 2011 – 1 368 200 lei, rămași nevalorificați 238 619,76 lei; 2010 – 149 100 lei, rămași nevalorificați 55 537,07 lei), au fost angajați 4 muncitori în 2012 și 8 în 2011 cu achitarea salariilor. Bani au fost cheltuiți sau necheltuiți, dar problema gunoiștii nu a fost rezolvată.

Pe de altă parte, întrebare e daca aceasta variantă este cea mai viabilă în cindițiile noastre? Și cîți colonițeni ar fi de acord cu stocarea gunoiului din alte sate? Ar mai fi și altele, inclusiv legate de activitatea AVE Ungheni SRL, în primăvara curentă și-a sistat activitatea în Strășeni, vărsând gunoiul din tomberoane chiar în mijlocul străzii. În toamna curentă, AVE-Ungheni a solicitat rezilierea contractului cu autoritățile din Durlești pe motiv că doar 40% din durleștenii achită pentru serviciile de salubrizare. Oare ce surprize ne așteaptă în Colonița? Poate AVE Ungheni va căra la Colonița gunoiul din localitățile vecine până va umple gunoiștea, după care va solicita rezilierea contractului și cu Colonița? Până la urmă cine are de câștigat cel mai mult din toată această afacere, în condițiile în care condițiile contractului nu au fost făcute publice?

P.S. Până la momentul publicării acestui material măsuri vizibile de aducere în ordine a gunoiștei nu au fost întreprinse, contractul cu agentul economic a fost semnat pe o perioadă de 3 ani.

P.P.S. Discuțiile pe marginea administrării serviciilor publice de salubrizare a satului, Consiliul Sătesc Colonița, 14 august 2012, Proces verbal nr. 5 din 14.08.2012:

Zaporojan Angela, primar.
La 8 august a fost efectuat un control la gunoiște de către Centrul de Medicină Publică din municipiul Chișinău.În rezultatul controlului s-a constatat că ,la gunouște nu este regulă ,În nota informativă a fost indicat și un termen de 10 zile de a aduce în ordine gunoiștea .Pentru a face ordine sunt necesare tehnică ,mijloace financiare și timp .Iar după 10 zile vom explica ce măsuri am întreprins, ce s-a făcut. În cazul cînd nu s-a făcut nimic se vor aplica amenzi , vom fi sancționați.
A prezentat o informație succintă despre problemele care sunt, neajunsurile,despre calitatea apei testată,situația în care se află gunoiștea satului – antisanitară.Despre faptul că ,la adunarea satului dacă se va discuta chestiunea despre salubrizarea satului , nu toată populația va fi curent cu condițiile de dare în administrare a serviciilor de de salubrizare,dar chestiunea în cauză a fost examinată în toate comisiile de specialitate .La ședința Consiliului sătesc au fost invitate mai multe firme care prestează servicii de salubrizare ca : AVE Ungheni , ECO –Verde. De la instituțiile piblice gunoiul va fi evacuat fără plată.Evacuarea gunoiului se va începe cu evacuarea pe cîteva străzi (100 de contracte ) mai apoi se vor cuprinde și celelalte , dar pînă va fi cuprins tot teritoriul SRL AVE Ungheni va lucra cu serviciul de salubrizare din teritoriu.

Ursu Grigore, consilier
La gunoiște este un dezastru de nedescris,dacă nu o să încheiem un contract atunci ne vor amenda permanent.

Mark Zweig, administratorul firmei AVE Ungheni SRL
În cazul dacă se decide de a administra în comun cu SRL AVE se vor începe și lucrările .Nu este stație de transfer și gunoiul va fi colectat cu camioane mici prin sat,se va depozita la gunoiște ,se va face stație de reciclare ,carton ,sticlă și altele separat.La Colonița se va aduce gunoiul și din satele vecine :Budești și Tohatzin.Se va face ordine la gunoiște ,vor fi paznici ,se va face și drumul de acces spre gunoiște.Primăria să ajute cu iluminatul drumului spre gunoiște ca să se vadă cine aduce gunoi.Vor fi instalate tomberoane,gunoiul va fi selectat la gunoiște,va fi angajată persoană care se va ocupa cu încheierea contractelor . La toate procesele vor fi antrenate persoane din sat. Pentru a face ordine generală este nevoie de circa un an pentru recuperaea cheltuielilor – 3 ani.După selectare gunoiul va fi transportat la Ungheni.