În încercarea de a s[t]imula  atragerea investițiilor în localitatea noastră, a cărei imagine este afectata rău de poftele anumitor interese locale și incapacitatea Autorităților Publice Locale de a le contracara, primăria a “participat” în proiectul IDIS „Viitorul” – Ghidul investițional al localităților din municipiul Chișinău. Organizația IDIS și-a propus să accentueze importanța problemei pentru APL-uri, pentru ca să poată fi depășită în comunitățile suburbane necesitatea stringentă de investiții în sectorul productiv și cel a serviciilor . . .

Pe ce se bazează fundamentul “european” al Colonitei? 1 februarie 2012
Cum este înghețată activitatea economică. Cazul Frigiderului. 1 noiembrie 2012

După cum se menționează în prefața ghidului investițional editat de IDIS „Viitorul”: “În acest sens, pentru comunitățile din municipiu este vitală atragerea investiților și direcționarea lor spre realizarea unor scopuri majore: eficientizarea serviciilor publice, relansarea economică locală, impulsionarea activităților întreprinderilor mici și mijlocii, deschiderea noilor întreprinderi etc. Autoritățile locale interesate în atragerea investițiilor, trebuie să știe exact ce pot propune investitorilor. Care sunt avantajele comparative?

Rezultatul acestei colaborari intre APL Colonița și  IDIS “Viitorul”s-a întruchipat în proiectul cu nr. 14 din Ghidul investițional cu denumirea “Construcția secției de prelucrare a fructelor și legumelor în com. Colonița“: care presupune construcția unei secții contemporane de prelucrare a fructelor și legumelor cu o capacitate de 2 mii tone, care să fie utilată cu frigidere industriale speciale, care permit folosirea ei în diferite etape după destinație. Acest fapt în viziunea autorilor ar avea beneficii pentru producători, angajați, APL, consumatori agenți economici etc. Resursele financiare necesare pentru realizarea proiectului au fost apreciate la 5 000 000 MDL.

Ghidul investițional al localităților din municipiul Chișinău, 16 februarie 2012

Până aici totul pare a fi clar, dar nu este așa. Am încercat să stabilim cui aparține ideea. Primarul satului Colonița neagă ca i-ar fi aparținut. Din răspunsul de la IDIS “Viitorul” rezultă ca provine totuși din primărie inițiativa, fără a certifica net faptul cine este responsabil.

[youtube]qRqOuUTcMEQ[/youtube]

Declarațiile primarului satului Colonița privind necesitățile investiționale în reportajul postului TV7.

Și atunci, există oare un program de politici a APL Colinița pentru stimularea investițiilor?… Pare a fi o întrebare retorică. Mai degrabă rămâne impresia unei delăsări voite a problemei date. Interesele imediate ce transpar din diferitele “împroprietăriri” scandaloase și anumite disfuncționalități în lucrul Primăriei nu fac decât să ne încredințeze în nepăsarea cu care sunt tratate necesitățile comunității noastre.  Iar asupra îmbunatățirii climatului investițional și respectiv bunăstarii colonițenilor rămâne de lucrat pentru altădată…

PS: Părerea experților IDIS: “domeniile care ar putea salva suburbiile, îmbunătățind situația social-economică pentru membrii comunității sunt: agro-turismul, eficiența energetică, modernizarea serviciilor publice și comerciale. Iar investițiile pot fi găsite, dacă se muncește în comun.”