bani1Acordarea compensațiilor de la stat pentru fermierii din sat are lor prin intermediul primăriei, care are obligativitatea de a:
–  colecta cererile din partea fermierilor,
–  verifica corectitudinea completării cererilor,
– întocmi listele beneficiarilor de compensații,
– prezenta listele către Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură.

Și în acestă vară, Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultură, începând cu data de 01.07.2013 anunță start procedurii de recepționare  și procesare a cererilor privind acordarea compensațiilor pentru semănatul porumbului pentru roada anului 2013.

Astfel că termenul limită pentru prezentarea de către primarul satului Colonița a listelor pentru compensarea parțială a cheltuielilor producătorilor agricoli pentru semănatul porumbului este de 24 august 2013!

Compensații pentru fermierii care cultivă porumb, 12 august 2013

„Multe persoane nu au depus cerere motivând că nu doresc să beneficieze de subvenții” – așa a raportat primarul Coloniței în privința acordării  sprijinului pentru atenuarea consecințelor secetei din 2012.

Cum s-au dat sprijinul pentru atenuarea consecințelor secetei din 2012, 12 iunie 2013

Amintim că în anul trecut, primăria Colonița a „reușit” să includă în listele pentru compensații doar ȘASE agricultori din Colonița care au fost afectați de efectele secetei. Listele beneficiarilor de compensații a fost semnată și ștampilată de primarul Zaporojan Angela. În total urmau a fi primite compensații pentru 45 ha (9000 lei) din totalul de 1464 ha de fond funciar pe care îl deține satul, deci aproximativ 3%.

“Susținerea” agricultorilor din s. Colonița: doar 6 beneficiari de compensații pentru seceta din vară, 10 decembrie 2012