cimitir_gard_1În vara anului 2011, a fost reparat și alungit gardul cimitirului nou (în deal la Roza). Discuțiile și pregătirile acestei lucrări au fost foarte lungi, doar că realizarea lucrărilor și mai ales transparența în cheltuirii banilor lasă mult de dorit. Suma totală „cheltuită” a fost de aproape 115 000 lei: cca. 15 000 lei contribuțiile credincioșilor colectate de slujitorii bisericii din sat, 98 600 lei – primăria Colonița. www.colonita.eu încă în vara anului 2011 a sesizat noul primar al Coloniței – Zaporojan Angela despre dubiile privind valoarea lucrărilor efectuate, costul carora ar putea depasi valoarea reala de aproape 2 ori. În primăvara anului 2012, preotul Victor Tofan, a declarat că banii pentru gardul cimitirului nu au fost cheltuiți altfel decât pentru ceia ce erau destinați. În vara anului 2012, primarul Coloniței a raportat doar că „cu suma de 98 000 lei a fost construit gardul de la cimitirul din sat, sumă alocată din bugetul local al primăriei Colonița”, nefăcând public nici un document de efectuare a lucrărilor și de achitare a lor.

cimitir_gard_2_Surse cofidentiale ne-au mai comunicat că la insistența și cu participarea directă a Angelei Zaporojan, la doar la 3 zile după Paștele Blajinilor (după colectarea banilor de la creștinii din sat), prin oferta comercială nr. 5/5 din 05.05.2011, primăria Colonița a informat „pe cine trebu” despre inițierea concursului pentru lucrările pentru îngrădirea cimitirului din sat Colonița, mun. Chișinău. Tot în aceiași zi, 05.05.2011, S.R.L. „MGM” a pregătit și expediat devizul de cheltuieli nr. 1 (imagine stînga), în care a indicat cimitir_gard_4costul total al lucrărilor de 98 600 lei. În data de 20 mai 2011, „a avut loc” concursul prin Cererea Ofertelor de Prețuri, la care a fost „desemnat” câștigător agentul economic S.R.L. „MGM” (detalii în imagine dreapta), cu oferta sa de 98 600 lei. Procesul verbal al a fost semnat de către Angela Zaporojan, care era președinte al Grupului de lucru. La scurt timp, a fost semnat contractul de executare a lucrărilor și primăria Colonița a achitat un avans de cca. 40 000 lei. Factura fiscală (imagine stînga) pentru suma totală a fost tipărită în data de 8 septembrie 2011 și a fost semnată de către deja primarul Coloniței – Zaporojan Angelacimitir_gard_3_.

Chestiunea alocării de fonduri pentru gardul cimitirului nou a fost discutată în cadrul Consiliul Sătesc Colonița abia în toamna anului 2011.

Gardul cimitirului subiect de discuție, 11 ianuarie 2012

Sesizările din partea www.colonita.eu din toamna anului 2011, adresate noului primaral Coloniței – Zaporojan Angela despre dubiile privind valoarea lucrărilor efectuate nu au avut nici un efect. Calculele estimative efectuate de către noi, arătau un cost al lucrărilor de 56 550 lei, ceia ce reprezenta jumătate din suma de 114 600 lei care a fost alocată. Reacția primarului a fost „rugămintea” de a nu da publicității acest fapt, menționând că problema va fi soluționată. Un an mai târziu primarul a raportat: „Cu ajutorul agenților economici din teritoriu a fost construit un veceu la cimitirul din sat”. A fost oare construit veceul din cele cca. 50 000 lei supra-achitate de către Zaporojan Angela companiei „MGM” S.R.L. sau au avut o altă soartă acei bani?

cimitir_gard_5

no images were found