Ministerul Educației al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcției de directori ai următoarelor instituții de învățămînt, printre care și Liceul teoretic „Gh. Ghimpu” din s. Colonița, mun. Chișinău.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice sau superioare universitare corespunzătoare profilului instituției de învățămînt (școli profesionale, de meserii, colegii), deținători de grad didactic și/sau managerial și vechime de activitate pedagogică de cel puțin cinci ani, ce nu au împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, posedă limba română (posedă limba română la nivel de comunicare în localitățile preponderent populate de minoritățile naționale), sînt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de conducător al instituției de învățămînt prezintă la Ministerul Educației, trebuiau sa depună actele pentru participare la concurs în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunțului (publicat pe pagina web a ME – www.edu.md la data de 28 octombrie 2010).

Telefon relații: 23 48 38, 23 27 21, 23 33 20

Sursa: www.edu.md