Strategia de dezvoltare economico-socială a satului Colonița este realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea businessului rural” finanțat de Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională (USAID), implementat prin intermediul Proiectului BIZPRO Moldova. Scopul proiectului este de a efectua o analiză complexă a situației actuale de dezvoltare a satului Colonița, elaborarea strategiei de dezvoltare economico-socială și de a oferi asistență potențialilor antreprenori în dezvoltarea noilor afaceri care să servească ca bază pentru revitalizarea și dezvoltarea infrastructurii de afaceri, a serviciilor și producției neagricole.

Strategia de dezvoltare a fost elaborat de Comitetului Strategic Local (CSL) creat la etapa inițială a proiectului cu asistența din partea echipei de consultanți ai Institutului de Cercetări și Consultanță în Management „Business Consulting Institute”. În cadrul elaborării strategiei de dezvoltare au fost realizate următoarele activități: (a) sondaj de evaluare a activității Primăriei și Consiliului Local; (b) chestionarea potențialelor antreprenori; (c) colectarea datelor statistice privind dezvoltarea economică și socială a satului, resursele naturale și starea mediului ambiant; (d) evaluarea, analiza și elaborarea recomandărilor privind dezvoltarea locală, (e) determinarea viziunii, misiunii, obiectivelor strategice de dezvoltare; (f) elaborarea și prioretizarea acțiunilor și proiectelor pentru atingerea obiectivelor strategice.

Prezenta lucrare este constituită din două părți, partea I studiul diagnostic și partea II strategia de dezvoltare.

Studiul diagnostic evidențiază situația curentă de dezvoltare a comunității și se referă în mod deosebit la diagnosticarea stării resurselor naturale, resurselor financiare, situației demografice, infrastructurii sociale și de afaceri precum și a activităților autorităților publice locale. Scopul studiului este de a evalua situația din sat în vederea elaborării strategiei de dezvoltare. Studiul este structurat pe cinci compartimente: (i) potențialul socio-uman; (ii) economia locală; (iii) starea mediului ambiant; (iv) administrația publică locală și finalizează cu (v) analiza SWOT care stă la baza elaborării strategiei de dezvoltare a localității.

Strategia de dezvoltare este structurată pe cinci compartimente: (i) cadrul general al strategiei; (ii) componentele strategiei; (iii) implementarea și monitorizarea strategiei; (iv) planul de acțiuni pentru implementarea strategiei și (v) oportunități de afaceri. Strategia de dezvoltare va sta la baza activității comunității în viitorii cinci ani în scopul dezvoltării socio-economice pentru îmbunatățirea calității vieții în comunitate. De competența Unității de Implementare a Strategiei (UIS) și comunității va ține în viitor actualizarea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor.

Descarcă Strategia de dezvoltare economico-socială a satului Colonița.