În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din data de 29 februarie 2012 au fost aprobate cotele impozitelor funciare, pe bunurile imobile și taxelor locale pentru anul 2012:
– impozitele pe proprietate,
– impozit funciar pe teren cu destinația agricolă,
– impozit funciar pe ternurile cu altă destinație decît cea agricolă,
– impozit funciar încasat de la persoanele fizice,
– impozitul funciar pe pașuni și fînețe,
– impozitul funciar pe terenurile cu destinația agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermieri),
– impozitul pe bunurile imobiliare ale personelor juridice,
– impozit pe bunurile imobiliare,
– taxa pentru amenanjarea teritoriului.

Descarcă:
Cotele impozitelor funciare, pe bunurile imobile și taxelor locale pentru anul 2012,
Taxele pentru unitățile comerciale și/ sau de prestări servicii sociale pentru anul 2012,
Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea servciilor contra plată de către instituțiile publice finanțate de la bugetul satului Colonița.