În Buletinului Achizițiilor Publice Nr. 53 din 8 iulie 2011, a fost publicat anunțul privind Licitația publică Nr. 1133/11.

Obiectul achiziției: lucrări de reparație la obiectivul “Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Alexandru cel Bun, B. P. Hajdeu, Ciocana Veche, Pădurii, sat. Colonița

Autoritate contractantă: ÎM. “Direcția Construcții Capitale a Primăriei mun. Chișinău”

Termen limită pentru depunerea docmentelor de participare: 26 iulie 2011, ora. 10.30

Data desfășurării licitației: 26 iulie 2011, ora 11.00