Consiliul sătesc Colonița adice la cunoștința locuitorilor satului lista actelor necesare pentru solicitarea de ajutor material (tratament, ameleorarea stării financiară,…):
1. Cerere semnată de solicitant
2. Copia buletin identitate solicitant
3. Copia legitimației de pensionar / invalid / certificat salariu pe ultimile 6 luni sau dovada faptului că solicitantul este șomer
4. Certificat privind componența familiei
5. Concluzia Centrului de Sănătate Colonița privind starea sănătății (doar pentru solicitările pentru tratament) solicitantului

Cerereile de solicitare scutire pot fi depuse pe parcursul întregului an.
Cererile vor fi satisfăcute în limita mijloacelor financiare disponibile.