Consiliul sătesc Colonița adice la cunoștința locuitorilor satului lista actelor necesare pentru solicitarea de scutire de taxă a copilului la grădinița nr. 24 din sat:
1. Cerere semnată de părinte solicitant
2. Copia buletin identitate părinte solicitant
3. Copia certificat de naștere a copilului
4. Certificat privind componența familiei
5. Certificate salariu pe ultimile 6 luni sau dovada faptului că sunt șomeri (pentru ambii parinți).

Cerereile de solicitare scutire pot fi depuse pe parcursul lunilor iulie si decembrie ale fiecarui an.
Cererile vor fi satisfăcute în limita mijloacelor financiare disponibile.