În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița a fost discutat și aprobat R E G U L A M E N T U L privind funcționarea Consiliului local (decizia nr.7/1 din 19.07.2011).

Descarcă R E G U L A M E N T U L privind funcționarea Consiliului local.