La mijlocul lunii iunie 2012, primarului satului Colonița, dna Angela Zaporojan, a prezentat darea de seamă la un an de activitate (01 iulie 2011 — 01 iulie 2012). A făcut acest lucru NU după cum a promis – în cadrul adunării satului, ci în fața aleșilor locali. A vorbit mai bine de jumătate de oră, răspunzând sec la întrebările adresate. A promis că va prezenta raportul și în formă scrisă, dar nu a făcut-o. A mai promis că va prezenta un alt raport – Situația social-economică a satului Colonița, la 1 ianuarie 2012, nici pe asta nu a făcut-o.

În data de 11 noiembrie 2012, paginii web www.colonita.eu a solicitat primăriei Colonița mai multe rapoarte privind activitatea din anul 2011. În data de 30 noiembrie, prin e-mail a fost expediat doar un document: RAPORT privind activitatea primarului A. Zaporojan în perioada 01.07.2011-01.07.2012. Mai jos vă prezentăm documentul respectiv.

* * * * *

RAPORT privind activitatea primarului A. Zaporojan în perioada 01.07.2011-01.07.2012

Primăria s. Colonița ca organ executiv în teritoriu își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii „Privind administrația publică locală”, cuprinzând un spectru larg de domenii: formarea și executarea bugetului,crearea condițiilor favorabile de trai,pregătirea instituțiilor de învățămînt către noul an de studii, ameliorarea situației criminogene din teritoriu, protecția mediului ambiant, construcția rețelelor inginerești în teritoriu, protecția păturilor social-vulnerabile, contribuind la ameliorarea situației social-economice din teritoriu.

În anul care s-a scurs, am reușit să răspundem la o bună parte din cerințele și sesizările cetățenilor în termeni legali. Toate acestea au fost posibile datorită capacității de a identifica problemele prioritare ale comunității, orientării spre scopuri concrete și fezabile, căutarea unor alternative de abordare a problemelor existente și prin mobilizarea resurselor locale.

În perioada iulie 2011-iulie 2012 eforturile Primăriei s.Colonița au fost axate spre realizarea următoarelor obiective:
1. îmbunătățirea condițiilor de trai a populației prin dezvoltarea infrastucturii satului (apă,canalizare,gazificare,drumuri,iluminatul public)
2. asigurarea protecției sociale a populației
3. menținerea ordinii publice
4. optimizarea cheltuielilor publice
5. menținerea stabilității financiare
6. controlul și asigurarea climatului ecologic favorabil.

Întru realizarea obiectivelor sus-numite în perioada iulie 2011-2012 au fost efectuate următoarele acțiuni:

Nr.Denumirea obiectivuluiSursa de finanțareSuma
1Valea UnguruluiPrimăria Colonița54 172 lei
2Vasile Lupu (apă și canalizare)Primăria Colonița1 200 lei
3M. Eminescu (canalizare)Primăria Colonița21 012 lei
4Em. Bucov (canalizare)Contribuția locatarilor
5Apeduct sect. 306 casePrimăria Colonița91 481 lei
6Rețelele de canalizare 306 casePrimăria Colonița116 144 lei
7Gazificarea sect.306 case II etapăPrimăria mun. Chișinău30 000 lei
8Centrul de creațiePrimăria Colonița28 400 lei
9Amenajarea rîulețului din s. Colonița (rîpa)Primăria Colonița
10Amenajarea str. DecebalContribuția locatarilor29 300 lei
11Amenajarea str. UniriiPrimăria Colonița40 000 lei
12Apeduct pe str. Valea lui Simon, Movileni, HaiducilorPrimăria Colonița27 043 lei
13Strămutarea rețelei de canalizare pe str. Ștefan cel MarePrimăria Colonița14 553,6 lei
14Canalizare pe str. Al. cel Bun, Hașdeu, Et. IIPrimăria Colonița21 870 lei
15Canalizare pe str. Valea lui Simon, Movileni, HaiducilorPrimăria Colonița27 708 lei

De asemenea au fost efectuate lucrări de topografie și geologie în sect. nou 306 case (61 770 lei), rîpa din sat (21 997 lei), Valea lui Simon, Movileni, Haiducilor, Albișoara – 24 520 lei.

APĂ

1. Sect.de 306 case – FISM 100.000 $ +15% contribuția locatarilor. Străzile – Teilor, I.Vatamanu, Lidia Istrati, Miorița, Meșterul Manole, Ion Aldea Teodorovici, Matei Basarab, Fîntîna lui Radu, Calea Basarabiei, C.Porumbescu, Livezilor, Valea Raiului, Petru Rareș.
2. Ciocana Veche, Pădurilor – S.A.”Apă-Canal Chișinău, Primăria mun. Chișinău.
3. V.Lupu – 1 200 000 lei – Direcția Construcții Capitale – finanțată de Primăria municipală.

În această lună vor demara lucrările pe str. Valea Ungurului de construcție a apeductului și canalizării menajer-fecaloide, suma necesară este alocată de Primăria mun. Chișinău și constituie 1 340 000 lei

Cu contribuția locatarilor în conlucrare cu SA ”Apă –Canal Chișinău” a fost renovat apeductul pe următoarele străzi: str.Gh.Asachi, str.Neculce, str.Columna lui Traian, str. Răsăritului.

Construcția sistemului de canalizare menajer-fecaloidă: str. Ciocana Veche, str. Alexandru cel Bun, str. Luceafărul, str. Pădurilor. Suma proiectului constituie 1 900 000 lei și este alocată de Primăria municipală, lucrările sunt executate de DCC.

În prezent au demarat lucrările pe str. Em.Bucov și urmează să înceapă pe str. M.Eminescu – finanțarea primăria municipală,lucrările sunt executate de DCC. Suma: Em. Bucov – 130 000 lei, M. Eminescu – 800 000 lei.

CONSTRUCȚII

În lunile octombrie-noiembrie 2011 au fost efectuate lucrări de drenaj – 19 990 lei și construcția drenajului în sumă de 97 257,48 lei surse financiare alocate de Primăria s.Colonița.
În ajun de sf. sărbători ale Paștelui cu contribuția agenților economici din teritoriu și din afara lui a fost reamenajată Cișmeaua din sat și construit viceu la cimitirul din sat, la fel au fost efectuată reparația la Complexul memorial din sat.
Cu suma de 98 000 lei a fost construit gardul de la cimitirul din sat, sumă alocată din bugetul local al primăriei Colonița.
În lunile august-septembrie anul 2011 au fost renovate stațiile de transport public din sat cu ajutorul agenților economici din afara satului.
În curînd vor demara lucrările de reparație în primărie, suma alocată de primăria municipală este de 100 000 lei.
În anul 2011 am cîștigat în cadrul proiectului „Liderismul femeilor la sate” finanțate de Suedia în conlucrare cu SOROS, în rezultatul căreia au fost instalate filtre de apă la Liceul Teoretic „Gh.Ghimpu” și Grădinița nr. 24 în valoare de 1.000 $.
În conlucrare cu Ministerul Ecologic a fost implementat parțial proiectul de amenajare a teritoriului din sat în sumă de 75.000 lei. La moment lucrările sunt stopate.
În ianuarie 2012 au fost procurate și instalate semne rutiere în sumă de 5 843,70 lei – sursă finanțare – Primăria s. Colonița.

DRUMURI

A fost construită parțial str. Gh. Asachi și Neculce care în acest an vor fi finisate.
Construcția str. Decebal 400 000 lei – contribuția primăriei Colonița și 920.000 lei contribuția Primăriei mun. Chișinău.
În conlucrare cu primăria mun. Chișinău și Direcția Transport Public și Căi de Comunicații în lunile aprilie-mai 2012 au fost efectuate lucrări de pavaj pe str. Ștefan cel Mare, treseul Colonița-Chișinău, str.Budești, traseul Colonița-Tohatin, Colonița-Maximovca.

GAZIFICARE

Au fost finisate lucrările de gazificare sectorul nou 110 case, care a durat 7 ani fără alocări financiare.
În prezent au demarat lucrările de gazificare în sectorul de 306 case etapa II, finanțate de Primăria mun.Chișinău în sumă de 200 000 lei.

ILUMINATUL PUBLIC

Permanent se ține sub control problema iluminatului public și la adresările locatarilor sunt înlăturate toate problemele în conlucrae cu ÎM„Lumteh-Rețelele electrice de iluminare”.
În perspectivă pentru anul 2013 vom extinde rețelele de iluminat cu aprox. 3 km.

Acțiuni cultural-educaționale

Nr.Denumirea acțiuniiSuma – Sursa de finanțare
1„Sfîntă mii casa” (Concert, hora Satului), 21 septembrie 2011Agenți economici
2„Feerie de revelion” (concert), 29 decembrie 2011Agenți economici
3„Ziua Victoriei”, 9 mai 20128 000 lei – primăria Colonița
4„În grădina copilăriei” (distracții, concert pentru copii), 1 iunie 2012Agenți economici
5„Deschiderea sezonului estival”, 24 iunie 20124 000 lei – Primăria Colonița
6„Mini-Miss și Mini-Mister Colonița 2012 (concurs anual ed.I al copiilor cu vîrsta de la 7 ani), 8 iulie 2012Părinții participanților

Un eveniment important a fost înfrățirea s. Colonița cu com. Bălțaț, județul Iași.

SITUAȚIA ECOLOGICĂ

Au fost efectuate mai multe încercări de a soluționa problema evacuării centralizate a deșeurilor solide care la propunerea consilierilor se va discuta la adunarea generală a satului.
Au fost organizate așa acțiuni ca „Hai Moldova”, la care au participat toate instituțiile din teritoriu (CS, L.T ”Gh.Ghimpu”, grădinița nr.24, primăia).Â
Înainte de sărbătorile de paște a fost organizată ordine generală la cimitirul de la Greaca, la care au participat elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Gh.Ghimpu”, colaboratorii primăriei, consilierii Tabacari Vladimir, Ababii Mihail.
Au fost organizate acțiuni de salubrizare la Pădurea lui Leu, la care cu părere de rău din 4 000 locuitori ai satului au participat 8 persoane, în rezultatul căruia s-a schimbat aspectul zonei de odihnă. Au fost înlăturate gunoiștiile stihiinice de la periferia satului.

* * * * *

no images were found

Download (PDF, 116KB)