Pe perioada anului 2011, primăria Colonița a emis 49 certificate de urbanism și 36 autorizații de construcție. Iar în perioada ianuarie-octombrie 2012 – 40 certificate de urbanism și 38 autorizații de construcție.

Conform legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, costul de emitere al unui certificat de urbanism este de 50 de lei, iar al unei autorizații de construcție este de 100 lei.
Termenul de emitere a certificat de urbanism este de maxim 30 zile, iar termenul de valabilitate este de maxim 24 luni.
Termenul de emitere a al unei autorizații de construcție este de maxim 10 zile, iar termenul de începere a  lucrărilor de construcție este de până la 6 luni din data eliberării acesteia.

În anul 2011, la linia de buget plăți pentru certificatele de urbanism și autorizările de construire sau desființare, au fost acumulați doar 28,2% din banii planificați (2 259 lei  din 8 000 lei),  iar în perioada ianuarie-octombrie 2012 – 40% (2 882 lei din 7 200 lei).

Informațiile au fost solicitate de portalul web www.colonita.eu, în data de 12 noiembrie 2012, de la primăria Colonița. Răspunsul oficial a fost expediat în data de 7 decembrie 2012.

2012
Certificate de urbanism emise în perioada ianuarie-octombrie 2012
Autorizații de construcții emise în perioada ianuarie-octombrie 2012

2011
Certificate de urbanism emise în anul 2011

Autorizații de construcții emise în anul 2011

Un exemplu de bună practică este pagina web a primăriei Chișinău, care la rubrica Autorizații/Acte emise, începând cu anul 2008, plasează documente publice emise de către primăria Chișinău, acte legate de domeniul construcțiilor: certificate de urbanism, autorizații de construcție, procese verbale de recepție finală a lucrărilor. În documentele respective poate fi găsită informația despre data eliberării actului, solicitant, adresă obiectului,…