2 500 lei au fost alocați pentru crearea bunului imobil stadion, care va avea codul cadastral 0149103xxxx. Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței consiliului sătesc Colonița din data de 29 februarie 2012 (decizia 1/9).