La 11 aprilie 2012 a avut loc Ședința consiliului sătesc Colonița. La Ședință au fost prezenți 10 consilieri din 13 aleși, iar președintele ședinței a fost aleasă Tatiana Foiu. În calitate de oaspete și supraveghetor la Ședința Consiliului local a fost prezent și un specialist din cadrul Consiliului Municipal.

Pe ordinea de zi au fost incluse 8 chestiuni. Pe lângă acestea, în ordinea de zi a mai fost introdusă și întrebarea „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de bazinul de înot în incinta L. T. „Gheorghe Ghimpu” și câteva note informative – o solicitare a preotului Victor Tofan, o solicitarea cetățeanului Ion Stanciu și ofertele a două companii de evacuare a deșeurilor.

Chiar dacă urările de început a primarului au fost să fie un consiliu liniștit, „datorită faptului că ne aflăm în săptămâna Patimilor”, pe alocuri, spiritele s-au încins, iar unii consilieri au avut mai multe lucruri de reproșat, fie primarului, fie altor persoane responsabile de rezolvarea anumitor probleme.

Urmăriți mai jos înregistrarea video a întregii ședințe.

 

Partea 1

Conținut: Notă informativă din partea părintelui Victor Tofan; Notă informativă priind evacuarea deșeurilor în satul Colonița.

[youtube]7KIr17GjB_8[/youtube]

Partea 2

Conținut: Notă informativă privind evacuarea deșeurilor în satul Colonița (continuare); Chestiunea cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2012 din mijloacele soldului disponibil; Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s.Colonița; Chestiunea cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de bazinul de înot în incinta L. T. „Gheorghe Ghimpu”; Cu privire la situația criminogenă pe teritoriul s. Colonița în anul 2011

[youtube]EfYd1fr0NbY[/youtube]

Partea 3

Conținut: Chestiunea cu privire la situația criminogenă pe teritoriul s. Colonița în anul 2011 (continuare); Cu privire la stabilirea modului de folosință a terenului cu numărul cadastral 0149105091, extravilan s.Colonița;

[youtube]SOBl_Phnyf0[/youtube]

Partea 4

Conținut: Chestiunea cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din strada S.Lazo, nr.6 a cet. Bruma Chiril; Chestiunea cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pe lîngă casa din strada A.Mateevici nr.1, cet. Zastavnițchi Alexandra

[youtube]T2RDgP0rP_c[/youtube]

Partea 5

Conținut: Chestiunea cu privire la formarea bunului imobil în sectorul 0149102 cu suprafața de0,0553 ha, modul de folosință, agricol

[youtube]1xhYIYBF6Oo[/youtube]

Partea 6

Conținut: Chestiunea cu privire la expunerea la licitație pentru obținerea dreptului de arendă a terenului cu suprafața de6,176 ha, cod cadastral 0149205068, extravilan, modul de folosință agricol

[youtube]dpkqwbZWq1o[/youtube]

Partea 7

Conținut: Notă informativă din partea cetățeanului Ion Stanciu; Notă informativă a cetățeanului Gheorghe Vîlcu, privind terenul de autocros.

[youtube]GvrTvenkY4U[/youtube]