Prin dispoziția primarului satului Colonița Nr. 77-d din 28.10.2011 cu privire la convocarea Consiliului sătesc Colonița în ședința ordinară în data de 4 noiembrie 2011, ora 16.00.

Nr.ChestiuneaRaportorul
1Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitateOleacu C.
2Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Consiliului localOleacu C.
3Cu privire la Programul de activitate al Consiliului și al Primăriei s. ColonițaOleacu C.
4Cu privire la constituirea Comisiei AdministrativeOleacu C.
5Cu privire la createa Centrului de creație și agrement al satuluiZaporojan A.
6Cu privire la transmiterea în locațiune Direcței de Poștă a încăperii oficiului poștal 41Braghiș V.
7Cu privire la darea în folosință a încăperii auxiliare din blocul ocativ din str. 31 August nr. 4Oleacu C.
8Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent “Casei de tip model din brigada nr. 2 cu accesorii”, nr cadastral 0149103235 (amplasarea terenului pe hartă)Ghimp Z.
9Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2011 din mijloacele speciale ale soldului disponibilToacă L.
10Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din vînzarea terenului proprietate APLToacă L.
11Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copilului la grădinițăToacă L.
12Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. ColonițaToacă L.