La 1 iulie 2010, a avut loc Ședința Consiliului local al s. Colonița.
La Ședință au fost prezenți 9 din 13 consilieri aleși.

Descarcă Procesul Verbal și Deciziile ședinței.

Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele subiecte: 1. Cu privire la operarea unor modificări în partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2010. Raportor : Toaca Ludmila, contabil șef.
2. Cu privire la operarea unor modificări din mijloacele soldului disponibil pentru anul 2010. Raportor : Toaca Ludmila, contabil șef.
3. Cu privire la stabilirea taxelor locale suplimentare. Raportor: Oleacu Claudia , secretar.
4. Cu privire la examinarea Notificării de la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat. Raporor : Oleacu Claudia, secretar.
5. Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzarea- cumpărarea unor terenuri proprietate a Administrației Publice Locale. Raportor : Ghimp Z. specialist RRF.
6. Cu privire la modificarea statutului juridic de cămin de tip familial în bloc locativ cu apartamente din str.31 August nr.4. Raportor.Morgun Vitalie , consilier.
7. Cu privire la examinarea cererilor privind acordarea spațiului locativ în cămin. Raportor : C.Oleacu , secretar , V.Morgun , consilier.

În rezultatul discuției chestiunile cu nr.6 și 7 au fost excluse din ordinea de zi. Angela Zaporojan a propus de a include în ordinea de zi cererea adresată de către liderul grupului de deținători de cote dl Scurtu Vladimir prin care solicită anularea refuzului primăriei de a aproba planul geometric. În rezultatul votării chestiunea a fost inclusă în ordinea de zi pentru examinare. Au votat : pentru- 6 , abținut – 3.