schema 1Primăria Colonița, prin decizia Consiliului Sătesc Colonița nr. 3/8 din 28 martie 2013, a transmis la balanța S.A. ”Apă-Canal Chișinău” obiectul „Construcția unei porțiuni de apeduct în sectorul de 306 case”, în valoare de 1 232 757 lei. Documentele în baza căruia a fost efectuată transmiterea au fost: procesul- verbal de recepție finală nr. 3692 din 01.11.2012 a obiectului „Construcția unei porțiuni de apeduct în sectorul de 306 case” și demersul Agenției pentru Implementarea Proiectului. Atenție! Transmiterea s-a făcut în scopul gestionării raționale a apeductului construit!

Decizia nr. 3/8 „Cu privire la transmiterea la balanța S.A. „Apă- Canal Chișinău” a obiectului “Construcția unei porțiuni de apeduct în sectorul de 306 case” poate fi găsită în Deciziile Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013 (pagina 48).

Menționăm că nici primăria Colonița, nici Agenția de Implementare a Proiectului nu a făcut publice din proprie inițiativă nici un document legat de implementarea proiectului dat. Finanțatorul principal al proiectului dat a fost Fondul de Investiții Sociale din Moldova (85%) și locuitorii din sectorul 306 case (15%).

Amintim că conform prevederilor contractului dintre Fondul de Investiții Sociale din Moldova și primăria Colonița, obiectul dat NU PUTEA FI TRANSMIS unei alte părți timp de 15 ani, și urma a fi administrat de către primărie sau de către locatarii sectorului dat.

www.colonita.eu a scris în repetate rânduri despre procesul de implementare a proiectului dat, atenționând asupra anumitor momente. Cu toate ca la etapa de elaborare a proiectului a fost utilizat procesul de consultare a locuitorilor satului (adunarea satului, referendum), la etapa de transmitere a obiectului s-a uitat de părerea și investițiile locuitorilor.

[FISM] Apeductul din sectorul 306 case: reușită sau eșec? 25 decembrie 2012

pomanaAPA