eroareAproape 3 ani de zile au fost necesari Consiliului Sătesc Colonița pentru a corecta o eroare proprie, admisă în decizia nr.2/6 din 11.05.2010 „Cu privire la formarea bunurilor imobile”. Astfel, prin decizia nr. 3/7 din 28 martie 2013 au fost operate modificări în decizia din 2010 după cum urmează: sintagma „numărul cadastral 0149206459” se substituie cu sintagma „numărul cadastral 0149206458”.
Decizia nr. 3/7 „Cu privire la corectarea erorilor din decizia nr.2/6 din 11.05.2010” Cu privire la formarea bunurilor imobile” poate fi găsită în Deciziile Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013 (pagina 47).

Modificarea a fost operată în baza cererii persoanelor fizice Baranov Ștefan și Baranov Svetlana, proprietarii bunului imobil dat.