consiliuÎn cadrul ședinței din 28 martie a Consiliului Sătesc Colonița, cu minimul de voturi a fost contramandată examinarea chestiunii pentru următoarea ședință a Consiliului Sătesc Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc adoptate în trimestrul IV al anului 2012.

În decizia respectivă este menționat faptul că a fost prezentată o notă informativă pe marginea chestiunii date, informații care nu au fost făcute publice. Până la următoarea ședință a consiliului, chestiunea dată urmează a fi examinată în toate comisiile de specialitate ale Consiliului.

Menționăm că este prima tentativă de a dezbate public un raport de executare a deciziilor Consiliului Sătesc Colonița. Ultimul plan trimestrial de activitate al consiliului a fost aprobat pentru trimestrul III a anului 2011 – Decizia nr. 9/4 din din 04 noiembrie 2011.

Amintim că portalul www.colonita.eu a solicitat anterior aceste informații. În răspunsul oferit, secretarul Consiliului Sătesc Colonița a comunicat: „Programele de activitate ale Consiliului Sătesc Colonița și primăriei pentru trimestrul I-IV ale anului 2012 NU au fost aprobate și prin urmare rapoartele privind executarea lor nu pot fi prezentate”.

Fără planuri de activitate pentru anul 2012 în APL Colonița, 15 decembrie 2012

Decizia nr. 3/3 din „Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc adoptate în trimestrul IV al anului 2012,” poate fi găsită în Deciziile Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013 (pagina 32).