CSColonitaÎn cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013, au fost discutate 22 de chestiuni și aprobate tot atâtea decizii (descarcă deciziile). Menționăm că materialele discutate în cadrul ședinței nu au fost făcute publice până la data ședinței.

După o absență de patru ani, primarul Zaporojan Angela a prezentat Situația social–economică a satului Colonița în anul 2012, document care conține 27 pagini și cuprinde informații despre activitatea primăriei, a consiliului local, a instituțiilor din subordine.

De către Gumenco Eugen, șeful postului de poliție Colonița, a fost prezentată informația privind asigurarea ordinii publice în teritoriu în anul 2012.

A fost aprobat Programul de activitate al Consiliului și al Primăriei s. Colonița pentru trimestrul II al anului 2013. Totodată a fost amânată pentru ședința următoare chestiunea cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc adoptate în trimestrul IV al anului 2012.

A fost aprobată executarea bugetului sătesc Colonița aprobat pentru anul 2012 și prezentată nota informativă respectivă.

Pentru mai multe detalii privind ședința dată descarcă Deciziile Consiliului Sătesc Colonița din 28 martie 2013. Materiale date au fost expediate de către secretatul consiliului în data de 5 aprilie 2013, la solicitarea www.colonita.eu.

Alte documente ale Consiliului Sătesc Colonița pot fi găsite la rubrica Deciziile Consiliului Sătesc Colonița 2007-2013.

Download (PDF, 505KB)