La 18 noiembrie 2016, ora 17:00, în sala de ședințe a Primăriei se convoacă ședința Consiliului Sătesc Colonița. În ordinea de zi inițială au fost introduse 13 chestiuni.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

Materialele au fost oferite de către un consilier local.

Nr. Chestiunea Raportorul
1 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației publice din 15.11.2016 privind vînzarea-cumpărarea unor terenuri Braghiș V.
2 Cu privire la operarea de modificări în partea de cheltuieli a bugetului s. Colonița pentru anul 2016 Glijin O.
3 Cu privire la rectificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2016 Glijin O.
4 Cu privire la scoaterea de la evidență contabilă a unor mijloace fixe Glijin O.
5 Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. Colonița Glijin O.
6 Cu privire la cererea unor cetățeni privind darea în arendă a pășunelor Braghiș V.
7 Cu privire la formarea bunului imobil în cadrul sectorului cadastral 0149110 Braghiș V.
8 Cu privire la expunerea la licitație privind arenda unor terenuri proprietate APL Braghiș V.
9 Cu privire la cererea cet. Dadu Rodica privind corectarea erorii la stabilirea destinației unui teren Braghiș V.
10 Cu privire la cererea cet. Procop Ruslan cu privire la atribuirea unui teren pentru loc de parcare Braghiș V.
11 Cu privire la activitatea stației pentru producerea biogazului Moraru. V
12 Cu privire la cererea G. Ț. „Moraru Vasile” privind stabilirea terenului eferent rezervuarelor pentru colectarea deșeurilor de la fosta fermă și transmiterea în folosință a acestui teren Braghiș V.
13 Cu privire la modificarea planului geometric al terenului cu nr. cadastral 0149101100 Zaporojan A.

oz_18-11-2016_

colonita-md_18-11-2016