17 500 lei au fost alocați pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind crearea parteneriatului public privat a complexului sportiv. Decizia a fost luată în cadrul ședinței din 28 martie a Consiliului Sătesc Colonița.

Propunerea privind amenajarea unui complex sportiv și de agrement pe suprafața stadionului sportiv din sat a venit din partea consăteanului Mazîlu Iurie. Prima prezentare publică timp de 25 minute a schiței a avut loc în cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 14 septembrie 2012 [VIDEO, minutul 9:30-24:30]. O lună jumătate mai târziu, în baza demersului ÎM Carponi și Mazîl SRL și a schiței de proiect „Concept la complexul sportiv situat în satul Colonița“, Consiliul Sătesc Colonița aprobă Decizia nr. 7/4 din 30 octombrie 2012 „Cu privire la inițierea parteneriatului public privat, în acest sens fiind formată și o comisie din 7 persoane.

Anterior www.colonita.eu a scris despre avantajele utilizării parteneriatelor publice-private la nivel de sat, precum și despre modalitățile dubioase de preluare a bunurilor publice din Colonița.

Parteneriat public-privat, sau ce are de pierdut Colonița în cazul neaplicării lui? 28 noiembrie 2012

Menționăm că inițierea acestui parteneriat face parte din „măsurile” de îmbunătățire a climatului investițional din localitate, realizate de către primarul satului Colonița – Zaporojan Angela.

„Îmbunătățirea” climatului investițional – rețetă colonițeană7 iunie 2013