AVIZ!

La 15 februarie 2013, ora 15:00 în sala de ședințe a primăriei Colonița se convoacă ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița.

Ordinea de zi:

Nr.ChestiuneaRaportorul
1Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 1/12 din 19.02.2010 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100 din s. Colonița, str. Tohatin 35, cu suprafața de 2,5558 ha – 50% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Darii LilianZaporojan A.
2Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 1/13 din 19.02.2010 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100.01 din s. Colonița, str. Tohatin 35, cu suprafața de 2,0446 ha, ce constituie – 40% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Barburoș MarinaZaporojan A.
3Cu privire la cererea prealabilă a cet. Ceban Vasile, nr. C-20/13 din 28.01.2013.privind anularea deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 8/12 din 20.12.2012Braghiș V.
4Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzarea-cumpărarea unor terenuri proprietate a Administrației Publice LocaleGhimp Z.
5Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor s. ColonițaMazîlo S.

Anunț preluat de pe panoul informativ din incinta primăriei Colonița.

man