În data de 15 februarie 2013, ora 15:00, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Sătesc Colonița, convocată de primarul satului la solicitarea a 6 consilieri locali. În ordinea de zi au fost incluse 7 chestiuni. Ședința dată a fost marcată de un scandal legat de cotele valorice ale fostului colhoz. La finele ședinței a fost prezentată o notă informativă și au fost făcute câteva declarații.

Menționăm că materialele discutate în cadrul ședinței nu au fost expediate din timp portalului www.colonita.eu pentru publicare, și nici pe pagina web a primăriei Colonița nu au fost postate.

Descarcă Proiect ordine de zi / Proces verbal / DECIZII APROBATE. Materiale date au fost expediate de către secretatul consiliului în data de 20 februarie 2013, la solicitarea www.colonita.eu.

Nr.ChestiuneaSecvență video
1Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 1/12 din 19.02.2010 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100 din s. Colonița, str. Tohatin 35, cu suprafața de 2,5558 ha – 50% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Darii Lilian 9:10 – 34:15
2Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 1/13 din 19.02.2010 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului construcție „complex inginero-laboratoric”, cod cadastral 0149101100.01 din s. Colonița, str. Tohatin 35, cu suprafața de 2,0446 ha, ce constituie – 40% din suprafața totală – 5,1116 ha, cet. Barburoș Marina 35:16 – 35:50
3Cu privire la cererea prealabilă a cet. Ceban Vasile, nr. C-20/13 din 28.01.2013.privind anularea deciziei Consiliului Sătesc Colonița nr. 8/12 din 20.12.2012 35:36 – 41:20
4Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzarea-cumpărarea unor terenuri proprietate a Administrației Publice Locale41:21 –  51:35
5Cu privire la acordarea ajutorului material familiei Costin Eugeniu și Tatiana din s. Colonița 51:36 – 56:15
6Cu privire la scutirea de plata pentru întreținerea copilului la grădiniță 56:16 – 59:10
7Cu privire la organizarea serviciului public pentru salubrizare și încheierea contractelor de prestare servicii59:11 – 1:17:25
Diverse:
– cerere de la Luchian Nicolae privind cota parte de avere;
– 10 cereri de solicitare de informații din partea cetățenilor Brenici Mircea și Ciorbă Valeriu;
– notă informativă privind cererea dlui. Catruc privind eliberarea autorizației pentru exploatarea segmentului de drum;
– plângeri din partea locuitorilor satului privind starea deplorabilă a drumurilor;
– declarația consilierului local Grigore Ursu privind cererile cetățenilor Brenici Mircea și Ciorbă Valeriu;
– declarația consilierului local Vladimir Tabacaru, privind scurgerea  de apă de pe strada Ștefan cel Mare;
– declarația consilierului local Grigore Ursu privind infrastructura rutieră din sat;
1:17:26 – sfârșit

[youtube]xvMfFQTpZHY[/youtube]

Consiliu15feb