Primarul e bravo, iar presa și opoziția e rea – așa a prezentat Zaporojan Angela, primarul satului situația din localitate.  În data de 19 iunie 2016, primăria Colonița a organizat Adunarea Satului Colonița, care oficial a avut drept scop prezentarea raportului de activitate al primăriei Colonița. Deasemenea, de toate rele din sat și de faptul că „îi încurcă să activeze”, Zaporojan Angela, primarul satului a învinuit presa locală – www.colonita.eu și opoziția din Consiliul Sătesc – cei cinci consilieri locali ai fracțiunii PL.

Planificată pentru ora ora 15:00, adunarea a început la 15:40. Pină la sfîrșitul adunării în sală s-au adunat puțin peste 100 consăteni.

Pe ordinea de zi a Adunării Satului au fost incluse următoarele chestiuni:
1. Raportul  de activitate al primarului  pentru perioada 06.2015-06.2016,
2. Programul de activitate pentru anul 2016 (perspectivă),
3. Executarea Planului Urbanistic General al sat.Colonița I etapă,
4. Problemele cu care se confruntă comunitatea,
5. Diverse

În seara zilei avut loc un hora satului, cu participarea mai multor interpreți: Oleg Buzatu, Ionele Istrati (invitat de Partidul Liberal), ș.a.

Cu părere de rău, după 9 ani de „activitate” în administrația publică locală (4 ani de consilier local pe listele Partidului European și 5 ani de primar pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova) Zaporojan Angela nu cunoaște (sau se face că nu cunoaște), dar cu atît mai mult să respecte unele norme legale prevăzute în: Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică localăLegea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informațieLegea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizionalLegea Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, ș. a. Primăria Colonița preferă atacurile la persoană, învinuirile nefondate, manipulările murdare, decît să aplece urechea la cele spuse, să conștientizeze și să discute situația, șă găsească soluții și să-și execute obligațiile legale.

Video INTEGRAL (2 ore 40 min) de la evenimentele din data de 19 iunie 2016:

[youtube]_dK_QhfDv3M[/youtube]

adunare