De ceva timp, criza instituțională din Administrația Publică Locală Colonița devine tot mai gravă: primarul Zaporojan Angela nu își execută atribuțiile de serviciu, nu comunică instituțional cu unii consilieri locali și cu cetățenii, primăria Colonița foarte încet se apropie de cetățeni, în loc să fie aduși tineri specialiști în primărie, primarul promovează o persoană căruia i se aduc grave acuzații, sunt tăinuite multe informații publice, în special cele legate de bugetul satului . . ..

Colonita.EU a identificat citeva situații total stranii care s-au agravat în ultimul timp în APL Colonița și care au dus la criza instituțională de proporții care este la moment:

1. Secretarul consiliului sătesc Colonița Oleacu Claudia, susținut de primarul satului Zaporojan Angela, au tăinuit faptul cînd a plecat și cînd a revenit de pe foaie de boală dna. Oleacu. Consilierii locali ai fracțiunii PL acuză secretarul consiliului sătesc, dna. Oleacu de faptul că „s-a îmbolnăvit” la comanda primarului, pentru a nu înregistra cererea fracțiunii PL privind convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Sătesc Colonița. Deasemenea, consilierii fracțiunii PL au adus acuzații primarului precum că destul de des nu este la serviciu, fiind „la sanatoriu”.

2. Primarul Zaporojan Angela susține și promovează cumularea funcților cheie în APL Colonița de către o singură persoană, si anume Braghiș Vasile. La moment, dumnealui ocupă trei funcții: jurist (0,5 unități), inginer cadastral (1 unitate), intertimatul funcției de secretar al consiliului local. În acelați timp, dl. Braghiș mai este jurist la primăria Tohatin.

3. Accesul la informații publice ale primăriei Colonița devine tot mai greu. Foarte multe solicitări de informații publice din primăria satului Colonița rămîn fără răspuns sau sunt date răspunsuri formale. Consilierii locali ai Fracțiunii PL cu greu obțin informatii de interes public în baza cererilor depuse în scris. Nici informațiile solicitate de către consilierii locali în cadrul ședințelor consiliului sătesc nu sunt prezentate.

4. Primarul Zaporojan Angela, prin specialiștii primăriei pe care î-i conduce, nu oferă detalii și acte aferente proiectelor de decizii pe care le propune consilierilor spre aprobare. Acest fapt nemulțumește de ani buni unii consilieri locali, în special pe cei din fracțiunea PL. Fără a avea și studia din timp acele acte aferente proiectelor de decizii, consilierii sunt manipulați intenționat și impuși de circumstanțe să voteze fără a pătrunde în esența chestiunilor.

5. Primarul Zaporojan Angela nu asigura o comunicare instituțională funcțională între consilierii locali și aparatul primăriei. Foarte puține din propunerile venite din partea consilierilor locali ajung să fie examinate în cadrul consiliului sătesc. Iar în cazul cînd sunt incluse în ordinea de zi a consiliului sătesc, primarul încearcă îsi asumă cele mai multe merite, fapt ce a nemulțumit unii consilieri, iar Mihai Ababii s-a expus direct asupra acestei situații în cadrul ședinței consiliului din data de 18 iulie 2017.