În anul 2009 s-a atestat o natalitate de 15,9 % (53), mortalitatea de 10,5 (35) și sporul natural
fiind 5,4 %. Spre deosebire de municipiu Chișinău, unde s-a atestat o natalitate de 14,7%, mortalitatea de 8,3 % și un spor natural de 5,4 %.
Mortalitatea a avut cauze precum:

 • boli cardiovasculare – 48,6 (17 persoane)
 • afecțiuni oncopatologice – 11,4 (4)
 • boli ale organelor respiratorii – 8,6 (3)
 • ciroza ficatului – 11,4 (4)
 • traume și intoxicații – 8,6 (3)
 • altele – 11,4 (4)

4,2 % dintre persoanele decedate au fost din rândurile persoanelor apte de muncă.
Pe parcursul anului 2009 s-au înregistrat 14.877 de vizite la Centrul de Sănătate a s. Colonița, dintre care 14.487 au fost întreprinse de către persoane asigurate medical, iar 390 de vizite de către persoane neasigurate.
În anul 2009 au fost înregistrate 10 cazuri de invaliditate la persoane mature și 2 la copii.

Referindu-se la cauzele morbidității în anul 2009, medicul șef, a menționat că pe primul loc se află tuberculoza, cu 10 noi cazuri înregistrate. Boli oncologice au fost înregistrate în acest an în număr de 5, printre sătenii din Colonița. În schimb, nu a fost înregistrat nici un caz de HIV/SIDA.

Ana Caraman a menționat că se menține prevalența în rândurile persoanelor alcoolice, cu 55 de cazuri înregistrate, dintre care 8 cazuri au fost înregistrate în anul 2009. De narcomanie suferă 4 persoane, acestea fiind înregistrate în alți ani, în 2009 însă nu s-a atestat nici un caz nou.

Boli infecțioase au fost înregistrate în anul 2009 – 17 cazuri, dintre care: salmoneloză – 2 persoane, infecție enterovirală – 4, intoxicație alimentară – 3 și enterocolită – 8 cazuri.
Dintre bolile neinfecțioase sunt înregistrate cazuri de:

 • Hipertonie arterială – 324 cazuri
 • Diabet – 71
 • Patologii ale rinichilor – 78
 • Encefalopatie – 82
 • Patologii gastro-intestinale – 211

Numărul -populației încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală este de 2580 persone (femei-1335,bărbați-1235)
Numărul fîntînilor(folositate ca sursă de apă potabilă)-74