Serviciul funciar și de colectare a impozitelor și taxelor este o subdiviziune a primăriei Colonița responsabilă de colectarea impozitelor și taxelor locale.

Specialist în reglementarea regimului proprietății funciare este doamna Zinaida Ghimp (imagine stînga), în atribuțiile căruia intră:
– ținerea cadastrului funciar al satului,
– identificarea terenurilor și a posesorilor lor,
– asigurarea evidenței funciare și a controlului de stat asupra folosirii raționale și protecției terenurilor.

Perceptor fiscal este doamna Tabacaru Ecaterina (imagine dreapta).

Cadrul legal al activității serviciului este:
– Legea Bugetului,
– Codul funciar,
Taxele locale pentru anul 2010 aprobate în cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 11 mai 2010.

Contribuabilii care achita suma integrala a impozitului pentru anul fiscal în curs pîna la 30 iunie a anului respectiv beneficiaza de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmeaza a fi achitat (www.fisc.md).

Program de lucru: Luni – Vineri, 8.00-17-00
Contacte: Primăria Colonița, biroul 1, strada Ștefan cel Mare 3
Telefon: 57-91-30