Oficiul poștal Colonița vine cu o rugămintea către locuitorii satului și beneficiarii de servicii de a instala cutii poștale!

Lipsa cutiilor poștale creează mari dificultăți la distribuirea trimiterilor poștale, edițiilor periodice și în deosebi a bonurilor de plată pentru achitarea serviciilor comunale. Din acest motiv apar multe reclamații și nemulțumiri din partea locatarilor c. Colonița, privind încălcarea termenilor de distribuire a bonuriloe de plată și a altor trimiteri poștale.