În data de 6 decembrie 2012, ora 17.00 a avut loc ședința Comisiei Administrative pe lângă primăria Colonița. La ședință au fost prezenți 5 din cei 7 membri ai comisiei.

Au fost discutate 2 chestiuni:
1. Material contravențional întocmit în baza art. 181 C.C. în privința cet. Foiu Vladimir Profor, sat. Colonița, str. Ștefan Neaga 4, pentru examinare conform competențelor în temeiul art. 398 C.C.
2. Adresarea Cet. Baranov Vitalie în privința ocupării abuzive a ternului aferent al bunului imobil proprietate privată, cod cadastral 01491090010.

Asupra ambelor chestiuni, comisia a decis citarea prin scrisoare recomandată a persoanelor vizate în care sa fie invitați să se prezinte în fața comisiei pentru a da explicații, sau a prezenta în formă scrisă poziția proprie.

[youtube]K8MtCgDsw18[/youtube]