Pornind de la preambula specificata în Legea Nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public, articolul 9: Funcționarul public este obligat să asigure protecția proprietății publice și să evite  orice prejudiciere a  acesteia.

V-om încerca sa “înțelegem” procedura de vindere a unor terenuri a Administrației Publice Locale Colonița, prin viziunea primăriei. „Argumentarea” primarului privind vânzarea terenului (la preț redus), suprafața de 0,0553 ha, cod cadastral 0149102519, extravilan, agricol, preț normativ 2198 lei 02 bani, din spatele stației de transport public din strada Budești (terminus autobus 24) se bazează  pe:
1. „existența plângerilor” de amenajare a stației de transport public, iar viitorul proprietar va amenaja stația, va ilumina stația, . . . așa cum s-a făcut la Tohatin;
2. solicitantul terenului dat, Vanea Mazîlo, a achitat din cont propriu careva taxe (probabil pentru formarea bunului imobil) = „argument” că în primărie se acționează după „interes”;
3. prețul inițial de vânzare-cumpărare al terenului dat a fost stabilit de 15 000 lei, la fel ca al unui teren de 2,5 ori mai mic și mlăștinos (suprafața 0,0202 ha, cod cadastral 0149101245, extravilan, agricol, preț normativ 827 lei 54 bani). Menționăm că prețul normativ pentru terenul de 0,0553 ha este de 2198,02 lei, iar al terenului de 0,0202 ha este de 827,54 lei. Dar consilierii „au găsit de cuviință” să stabilească pentru ambele terenuri prețul inițial de vânzare-cumpărare de 15 000 lei, mărind valoarea terenului mare de 6,82 ori, iar a terenului mic și mlăștinos de 18,12 ori! Ne întrebăm unde e logica și coordonarea prețurilor de vânzare cu prețurile comerciale?
4. o altă diferență considerabilă între cele 2 terenuri, care a fost neglijată de către consilierii locali a fost amplasarea terenurilor. Dacă terenul mare e amplasat în apropierea satului, pe marginea unui drum public în apropierea rețelelor inginerești, atunci terenul mic este amplasat la o margine a întovărășirii pomicole ”Valea Mestecenilor”, în extravilanul satului, departe de drum.

Menționăm că costul de piață a unui ar de teren pentru construcții în Colonița este de la 2 000 euro (peste 32 000 lei).

Amintim că un alt teren de 0,15 ha, cod cadastral 01491030237, amplasat în spatele stației de transport public de lângă liceul din sat a fost vândut unui consătean, care a promis că într-un an va construi o sală de ceremonii. La moment pe terenul respectiv nu a fost construit nimic, ba mai mult, terenul a fost revândut unui nou proprietar.

Prin decizia Consiliului Sătesc Colonița nr. 2/4 din 15 februarie 2013 (pag 4-5), a fost aprobată expunerea la licitație pentru vânzarea-cumpărarea unor terenuri proprietate a Administrației Publice Locale. Vor fi vândute două terenuri de pământ, ambele având destinația – agricol, cu toate că primarul anterior a făcut declarații populiste privind transformarea terenurilor scoase la vânzare în terenuri pentru construcții, deoarece costă mai scump. Menționăm că Administrația Publică Locală din Colonița nu a distribuit public proiectul de decizie, nici avizele comisiilor, nici nota informative și nici borderoul de calcul a prețului normativ.

Video la temă, minutul 41:21 – 51:35: 

[youtube]xvMfFQTpZHY[/youtube]