Sume imense de bani din bugetul public al satului Colonița, curg pe apa grădiniței. Nu este o glumă ci o practică care a adus prejudicii bugetului satului de peste 250 mii lei în ultimii trei ani. În primele nouă luni ale anului 2011, zilnic pentru un copil s-au cheltuit cîte 148 litri de apă. Consumul mediu lunar pentru un copil fiind de 3,4 metri cubi de apă. Sumele de bani achitate anual pentru apă și canalizare au fost de peste o sută de mii lei, fiind de două ori mai mari ca sumele achitate pentru energia termică.

Motivul invocat de administrația grădiniței a fost faptul că erau defectate unele rezervoare de acumulate a apei din veceele din grădinița. Prin Decizia nr. 4/4 a Consiliului Sătesc Colonița din 14 aprilie 2011, a fost alocată suma de 3,5 mii lei pentru procurarea de rezervoare noi. Cu toate astea facturile pentru apă și canalizare nu au scăzut.

Comparativ cu cheltuielile pentru apă și canalizare pe cap de elev la liceul “Gh. Ghimpu”, cheltuielile pe cap de copil la grăginiță sunt de 5-6 ori mai mari.

Menționăm faptul că atît în cazul grădiniței nr. 24 precum și în cazul liceului “Gh. Ghimpu” se încalcă normativele de utilizare a apei în instituțiile școlare (11,5-14,0 litri pe zi pentru un elev în școli, iar în școlile internat – 100 litri pe zi pentru un elev) stipulate în Hotărîrea Nr. 21 din 29.12.2005 a Ministerului Sănătății cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat “Igiena instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial și liceal” (Monitorul Oficial Nr. 146-149 din 15.09.2006)

Amintim faptul că grădinița nr. 24 din Colonița a fost implicată în alte două scandaluri răsunătoare, față de care Administrația Publică Locală a rămas indiferentă și nu a luat nici o măsură de pedepsire a persoanelor responsabile: Cu “dragoste” pentru copii (contr-activitatea conducerii gradinitei/APL) ! – ianuarie 2011,