În anul 2012 primăria Colonița va angaja 9 unități suplimentare de personal, pe lângă cei 5 angajați de bază ai primăriei.
Vor fi angajați:
– economist – 1 unitate,
– jurist – 1 unitate,
– arhitect – 0,5 unități,
– secretar-dactilograf – 1 unitate,
– specialist pentru atragerea investițiilor – 1 unitate,
– șef de salubrizare – 1 unitate,
– muncitor – 3 unități.

Pentru remunerarea celor 9 specialiști au fost alocate peste 150 mii lei din soldul disponibil la data de 01.01.2012 al satului Colonița. Decizia a fost luată în cadrul ședinței consiliului sătesc Colonița din data de 29 februarie 2012 (decizia 1/9). Menționăm că la ședința dată nu a fost prezentat nici un raport de activitate a personalului angajat în anul 2011.

Amintim că în anul 2011 consiliul sătesc Colonița a aprobat angajarea a 17 unități suplimentare de person al (decizia 1/3): arhitect – 1, jurist – 1, dactilograf – 1, antrenor sportiv – 1; bibliotecar – 0,5, ușier – 1, arhivar – 1, conducători de cerc – 2,5, șef de salubrizare – 1, muncitori – 7.
În anul 2010: economist – 1, jurist – 1, antrenor sportiv – 1.